Onderstaande artikelen kunt u bestellen. Per zending worden de verzendkosten in rekening gebracht op dit moment, € 5,00 (max 2kg.).

U kunt de artikelen ook afhalen bij onze Heemkamer aan de Pompenmaker 6 in Heeze. Dan zijn uiteraard geen verzendkosten verschuldigd.

Onze Heemkamer is iedere dinsdag open van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Artikel

nummer

beschrijving 

prijs

1008

"Heeze, Leende, Sterksel in beeld"

Het verzamelalbum over de historie van Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp, waarvoor U de plaatjes in maart-april 2022 bij de Albert Heijn van Joris Boonaerts in Heeze kon sparen. Verzamelalbum + 150plaatjes. Plaatjes zelf inplakken.

afmeting: 23x29cm 66 pagina's

bestel  

€ 15.00
1006

"Boeren en Fabrikeurs". Een historisch tocht door Geldrop & Zesgehuchten.

Het boek is niet alleen een reisgids, maar ook een lees- en kijkboek over de geschiedenis en het vroegere leven van de Boeren en Fabrikeurs in Geldrop en Zesgehuchten. Het bevat behalve achtergrondinformatie ook talrijke 'weetjes' over panden, bewoners en locaties. En dat alles gelardeerd met een flinke hoeveelheid bekende en minder bekende afbeeldingen uit het heden en verleden van Geldrop en Zesgehuchten.

afmeting: 17x24 cm 183 pagina's

bestel

€ 14.95
1007

“De Parel van toen”. Een historische tocht door Heeze.
Het boek is een reisgids over een deel van het heemgebied, het grondgebied van de ‘oude’ gemeente Heeze.

Net als een echte reisgids bevat deze gids een inleiding, kaarten van de gebieden met daarop ‘bezienswaardigheden’ met beschrijvingen. Met behulp van deze gids kan men een tocht over het grondgebied en door de geschiedenis van Heeze maken.
Het boek bevat behalve achtergrondinformatie ook talrijke ‘weetjes’ over panden, bewoners en locaties. En dat alles gelardeerd met een flinke hoeveelheid bekende en minder bekende afbeeldingen uit het heden en verleden van Heeze.

afmeting: 17X24 cm 132 pagina's

bestel

 € 14.-
  1001

Door de heemkundekring ‘De heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten‘ is deze wandelgids uitgebracht.
De wandelgids voert langs de oude grenzen van het Heemgebied en geeft toelichting op de 41 nog aanwezige en verdwenen grenspalen.
De wandeling is verdeeld over 19 deelkaarten met beschrijvingen.
Dit heemgebied omvat drie oude heerlijkheden in het zuidoosten van Noord-Brabant (Z/O Noord-Brabant), die ieder voor zich eeuwenlang hun grenzen nauwkeurig bewaakten met grenskeien, grenspalen, aardhopen, bomen en greppels. Vroeger gaven deze ‘bakens‘ het rechtsgebied van de leenheer (eigenaar) aan. Dat betrof het recht op en het gebruik van het land, het water, de lucht, de jacht, en nog veel meer. Vaak ook de jurisdictie over de mensen die in dat gebied woonden. Nu zijn deze ‘bakens’ een goede aanleiding om dit prachtige en gevarieerde gebied te bezoeken.

afmeting: 13x 21 cm 82 pagina's

bestel

 € 9,50
   1002

Jan Deckers (1852 - 1929) was een onderwijzer die zich voor de boerenbevolking van Heeze inzette. In het begin van de vorige eeuw was hij oprichter van dc Boerenbond en van de Coöperatieve Boerenleenbank in Heeze. Ook was hij medeoprichter van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in Eindhoven. In de onderwijssector was ]an Deckers nauw betrokken bij de opleiding van onderwijzend personeel.

 

afmeting: 17x24 cm 260n pagina's

bestel

 € 5.-
  1003

De ambtsperiode van mr. A. E. ]. baron van Voorst tot Voorst als Commissaris van de
Koningin in Noord-Brabant duurde van 1 september 1894 tot 27 juli 1928. Van zijn
afgelegde werkbezoeken in de Noord-Brabantse gemeenten maakte hij nauwgezet
verslagen. De bewaarde schriftelijke observaties van deze provinciebestuurder
blijken ongeveer een eeuw na dato boeiende historische lectuur te zijn.
Men leest over dc gebeurtenissen in de afzonderlijke gemeenten en hoe de opvattingen
van dc commissaris zich verhielden met het plaatselijk bestuur. Van Voorst tot
Voorts tekende de ervaringen tijdens zijn gemeentelijke werkbezoeken ook op als
geheugensteun.
De verslagen zijn persoonlijk, de opmerkingen zijn, behalve ter zake kundig, veelal treffend en niet zelden amusant.

In dit boek zijn de verslagen opgenomen van zijn werkbezoeken aan Geldrop, Zesgehuchten, Heeze Leende opgenomen.


Dit boek geeft daarmee een goede beschrijving van de leefwereld in die tijd van het gebied van onze Heemkundekring.

afmeting: 17x24 cm 376 pagina's

bestel

 € 10.-
   1005

Dit boekwerk is een themauitgave van de Heemkundekring bij het 40 jarig bestaan.

Hier wordt verslag gedaan van een onderstaande archeologisch onderzoeken uitgevoerd door onze werkgroep. De verslagen zijn rijk geillustreerd met foto's en schetsen.

  • Hofstraat Geldrop; arceologisch noodonderzoek
  • Kerkhof Heeze; noodonderzoek middeleeuws kerkterrein
  • Leendrstrijp; noodonderzoek  romeinse site
  • Breedvennen Leende; proefsleuven onderzoek
  • Kasteel Geldrop; verdwenen toren.
  • GenoenhuisGeldrop; hoeve uit de volle Middeleeuwen
  • Hofdeal Geldrop; watermolen en eerste fabrieken

afmeting: 21x27 cm 102 pagina's

bestel
€ 5.-