Doelstelling heemkundekring

* Bevorderen van de belangstelling voor het cultureel erfgoed in het Heemgebied.

* Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren (zoals onder meer de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en dergelijke); het vastleggen en uitdragen van deze resultaten

* Het bevorderen van het behoud van het cultureel erfgoed in het Heemgebied, zoals heemkundig belangrijke terreinen, roerende en onroerende zaken en/of voorwerpen.