Werkgroepen

Binnen onze kring zijn de volgende werkgroepen actief:                                                                                                     

De Bibliotheek is ondergebracht in onze Heemkamer en bevat honderden boeken en tijdschriften die betrekking hebben op onze geschiedenis en ver daarbuiten. De collectie wordt permanent geactualiseerd met nieuwe boeken en/of onderzoeksrapporten. Leden kunnen hier gratis gebruik van maken en bijna alle exemplaren lenen.  

lees meer                                                                                                                      

  bibliotheek

Werkgroep Heeze 2000 doet historisch kadastraal onderzoek en maakt een maquette van ons heemgebied zoals de situatie was rond 1830. De maquette kan als basis dienen voor verder onderzoek zoals landschapsontwikkeling, huizen met hun bewoners, kerken, andere gebouwen en grondgebruik.   

bekijk hier de maquette onderdelen en lees verder                                                                                                                                                                                        

Werkgroep Monumenten geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van onze kring. Die overlegt daarover met de gemeentelijke monumentencommissie of met organisaties die zich inzetten om monumenten te bewaren en te beschermen.

 

     

Werkgroep Archeologie houdt zich hoofdzakelijk bezig met bescherming van ons archeologisch erfgoed, voor zover bekend of vermoed. Bovendien heeft zij een ‘waakhond’ functie om te voorkomen dat terreinen op de schop worden genomen die mogelijk informatie over onze lokale geschiedenis zouden kunnen opleveren. Zij houdt zich tevens bezig met het geven van adviezen van te bebouwen terreinen voor gemeenten, particulieren en opgravende instanties. 

lees meer

Werkgroep Genealogie doet stamboom onderzoek. Op dit moment ligt het accent op een verzameling gedachtenisprentjes. Onderzoek wordt gedaan naar de relatie van de vermelde personen met ons heemgebied en structurering van de informatie.

lees meer

  bidprentje

 station heeze

Werkgroep Fotografie verzamelt historisch fotomateriaal en vult dit aan met opnames van monumentale panden en objecten die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Zij beschikt over een grote verzameling foto’s van vroeger en heden. Deze worden gedigitaliseerd en gearchiveerd om zo voor de toekomst behouden te blijven. De historische opnames worden, rond interessante thema’s, regelmatig tentoongesteld.

bekijk hier de foto's in onze beeldbank

Werkgroep Jaarprogramma. Deze groep organiseert jaarlijks 8 lezingen over ons cultureel erfgoed. Deze worden gehouden op een locatie in één van de vier dorpen die ons heemgebied omvat. Naast onze leden zijn ook introducés altijd van harte welkom.

ga naar het jaarprogramma

 

 heemkronyk

 Werkgroep Heemkronyk. De redactie slaagt erin vier maal per jaar een verantwoorde en mooie uitgave te verzorgen van onze blad de Heemkronyk. Allerlei aspecten van onze lokale geschiedenis worden hierbij uitgediept. Leden van onze kring ontvangen het tijdschrift gratis

ga naar de Heemkronijken

Werkgroep Communicatie 
Tegelijkertijd met de Heemkronyk ontvangen onze leden het mededelingenblad. Hierin vindt u mededelingen vanuit het bestuur en informatie over komende activiteiten, aanwinsten bibliotheek enz.. Ook van interessante activiteiten op heemgebied buiten onze regio wordt melding gemaakt.

 


Overzicht van de werkgroepen samenstelling

Werkgroep

Coördinator werkgroep

Leden

     

 Archeologie en Monumenten

Jacques van Laarhoven
jpjvanlaarhoven@onsbrabantnet.nl
Tel: 0651003296
Jan Broertjes – Monumenten
jp.broertjes@hetnet.nl
Tel: 040-2856859

Jan Broertjes
Thieu Delen
Jacques van Laarhoven
Willie Oomen
Paul Henneman
Jo Schiffelers                                        Herbert Vorwerk                                        Lot Veldkamp  

 Bibliotheek Anita Reinders
abereinders@gmail.com
Josien Leijssen
Rika Piters

 Fotografie  

Frans Nooijens
fransnooijens1949@gmail.com
Tel:040- 2852743
Frans Nooijens
Antoon Bax

 Heemkronyk / Mededelingenblad

Jan Broertjes 
jp.broertjes@hetnet.nl
Tel: 040-2856859 
Klaasje Douma
Gerard Steeghs
Jo Schiffelers
Anita Reinders
Josien Leijssen
Rika Piters

 Heeze 2000  

Carl Smit
smit.vangaal@outlook.com
Tel: 040-2263071
Sjaak van Galen
Piet Verberne
Carel Smit
Joop Verhees
Bart van Hout

 Jaarprogramma  

Anita Reinders
abereinders@gmail.com

Anita Reinders
Klaasje Douma
Rob Gijsberts

 Communicatie

Anita Reinders
abereinders@gmail.com

 

Anita Reinders
Josien Leijssen
Jan Gijsberts
Jo Schiffelers
Rika Piters

 GenealogieMieke van de Heuvel
Henk van Asten
Jac. Bax
Riet van de Loo
Mart van de Loo
Riet van Vleuten 

 

Schepenbank

John Piters                                                  j.piters@hslnet.nl

Carl Smit                                                      John Piters