Oude veld- en straatnamen

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:6,  blz.115 -116

Oude veld- en straatnamen

door: A.F.N. van Asten

 

Heeze 3 februari 1645.

Jan Jacob Schooffs verkoopt een stuck drieschgroese tott Creyle, los ende vrij vuytgenomen twelf vaten reductie coren waer van men tegenwoordich het vatt betaelt met vijf stuyvers aen den Rector van Ste.Anthony de Padua, van der cappelle tott Heese met noch twee stuyver ende twee oortt jaerlijckx aen der kercke tot Heese.... noch een stuck ackerlants genaempt 't Philips gelantt-oock tot Creyle en verder heefft Jan Michiele Delen 1) vuyterhandt gecocht van Jan Jacob Schooffs den Laerstuck.

1) van deze Jan Michiel Delen heb ik een zeer uitgebreide stamboom.

 

Heeze 1650:

Henrick Wouters, meyer op Stercksel verhuurt aen Aertt..... een huysingh schuer en aengelagh gelegen aan de Voortstraat te Heeze; verder een perceel groese genaempt den hollenbergh, gelegen buyten Eijmerickerdijck.

N.B. De holenbergh ligt op Ginderover.

Den Bosch. RA: Heeze R99 folio 73 d.d. 6-1-1676.

Anthonis soone Hendrick Thonis francissen wesende meerderjarig ende Adraen Janssen van.Hapert, muldersknecht op den watermolen tot Woensel, man ende momboir Catelijn Hendrick Thonis sijne vrouw, houden ‘n erffdeling van goederen van wijlen Hendrick Wouters, gewesen meyer op Sterxsel – o.a. 'n huys in de Voorstr. Te Heeze

 

Den Bosch: RA Heeze R102 folie 244, d.d. october 1696.

Anthony van der Crabben uit Leende, verkoopt aan Luycas Dirck Keymps ’n perceel ackerlants gelegen te Heese omtrent den meulen en genoemt den Egelmortel, d'een zijde langs Frans Roubos kinderen.

N.B. Deze Luycas Keymps woonde in Heeze; ook hiervan een stamboom.

 

Den Bosch: RA HEEZE R99 folie 99. d.d.8 nov.1673.

Joost ende Claes gebroederen, soonen Hendrick Jan Delen verkochten 'n perceel ackerlants van ca. 5 halfcopsaet, genoemt den Lancker gelegen omtrent den Windtmolen te Heeze, tusschen erff d'een sijde met een eind aenden ackerweg, d’andersijde den h.geestacker, d'ander eynde Hendrick Hendrikx Maes

Ga terug