De jacht op Sterksel

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:7,  blz.152

De jacht op Sterksel

door: Redactie

Op de feestdag van St.Jansonthoofding, 29 augustus van het jaar 1315 verleende Hertog Jan van Brabant aan de Abdij van Averbode het jachtrecht op al hare goederen in Brabant. Anthonius van Bourgondië, hertog van Brabant, bevestigde deze rechten in 1404.

T.Salé, provisor van de Abdij, zegt in 1762: Het recht is tot 1756 door de abdij altijt peyselyck gebruyckt ende genoten sonder contradictie-oft stoorenisse". (Tex. 1879-27 ev)

 

Ga terug