De Gruyt van Heze en Leende

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:7,  blz.119

De Gruyt van Heze en Leende

door: F.W.Smulders

Heer Dirc Loef van Hoerne, heer van Heze en Leende, heeft opgedragen aan Agnes, weduwe van Jan van den Broyl en haar Kinderen de Gruyt der dorpen Heze en Leende en 't "Maelgelt” derzelfde dorpen.

Heer Dirc en de bezitters van het erf in Eymeric te Heze zullen niets hoeven te betalen voor 't bier, dat zij brouwen.

Als de Gruyt en het maalgeld leengoed zijn, zal de heer Dirc de voornoemde Agnes daarin erven ten overstaan van 't betreffende leenhof. 1 Juli 1480 (Den Bosch R 1182 fol. 65),

Yewaen Janss. vanden Broyl geeft op 15 dec. 1404 aan zij zuster Geertruyt zijn deel in dat gruytgelt ende maelgelt in Heze en Leende. (Den Bosch R 1184 fol. 20)   (wordt vervolgt)  

 

Ga terug