't Weggeld in Geldrop

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:7,  blz.115

’t Weggeld in Geldrop

door: F.W.Smulders

Marten Gieliss ven Broeckhoven heeft op 31 aug. 1470 opgedragen aan een (Bossche) sekretaris ten behoeve van de edelman Philip van Hoerne, heer van Bausohengnie, Gaesbeke, Hoenscoten, Heze en Leende: 't Wechgelt (afkomstig van wijlen heer Jan van Geldrop, ridder) in 't dorp Geldrop.

Marten had dat weggeld verkregen van Raes Borman van Baex. ( Den Bosch RB. 1239 fol. 110)  

 

Ga terug