Genoenhuys, Genoenes

Heemkronijk jaar:1962, jaargang:1, nummer:6,  blz.11 -12

Genoenhuys, Genoenes

door: F.W. Smulders

De verklaring van deze naam, verschenen in dit blad, is niet juist, omdat deze buurt in de 14e en 15e eeuw aangeduid wordt als: tot gheen Nuwenhuys.

Als bewijsplaats heb ik op het ogenblik alleen een vermelding uit 1478 en 1448: "ad locum dictum ghenen nuwenhuys in parochia de Geldrop in jurisdictiane de Heze et Leende". (Den Bosch R. 1247 fol. 335V en R. 1218 fol. 243V) en uit 1488: "tot ghenen nuwenhuys" (in Zesgehuchten) (Den Bosch R 1258 fol. 136)

Ook Nuwenhuys alleen komt voor, welke naam men ook vindt in Haren bij Oisterwijk en in Zon in de middeneeuwen, en die nu luidt: de noenes.

De oude oe-klank van nuw (=nieuw) is in deze namen bewaard, zoals ook in sommige dialekten. Het aanwijzend vnw. "gene" wordt dikwijls gebruikt bij de aanduiding van buurten. Men woont op 't Loo of op gheen    Loo ("ginder achter op 't Loo). Wij zeggen ook nog: hij woont niet in dees huis, maar in geen huis, d.i. in ginds huis)

In de verbinding " 't ghenen Nuwenhuys" staat de “t” voor “te”.

 

Ga terug