Benamingen van ons Heem: Veldnamen - I

Heemkronijk jaar:1987, jaargang:26, nummer:3, pag:86 -93

BENAMINGEN VAN ONS HEEM : VELDNAMEN - I

door: J.Paans

 

In het jaar 1810 zijn in ons gebied reeds de eerste Kadastrale metingen begonnen.

Van de "veldwerken" zgn de Zgn. "Minuutplans" getekend, deze laatste werden weer onderverdeeld, per gemeente, in zgn. "Secties" en deze kaarten zijn de "Veldplans".

Op de Veldplans zijn de percelen ingetekend en die worden met een nummer aangegeven. Verder staan daarop de namen van de verschillende gebieden.

Binnen deze gebieden liggen de akkers, weilanden, bossen enz., die ook weer een naam kunnen hebben. Om die te weten te komen moet men echter het veld in, bij eigenaren of gebruikers gaan navragen, in archieven zoeken enz.

Veel op het platteland kon dikwijls eeuwenlang biijven bestaan, omdat de landbouw, sedert de Middeleeuwen tot ongeveer de laatste eeuwwisseling, nagenoeg niet veranderd is.

Is het niet hoog tijd dat we naar een bepaald schema alles gaan optekenen wat interessant is en wat ons morgen misschien alweer ontglipt is? Er is nog veel werk te doen.

Onderstaand volgt een lijst van veldnamen van Heeze, een deel van onze Heerlijkheid, ingedeeld naar de "Veldplans" of "Secties".

Men kan daar, voor een deel, de landbouwgeschiedenis, de bewoningsgeschiedenis, de straatnaamgeving, grondsoorten, hoogten, laagten, vochtigheid en droogte uit af iezen.

De kaarten aan de hand waarvan de namen zijn verzameld, dateren van voor de bouw van de nieuwe woonwijken; deze komen daarop nog niet voor.

Er is, zoals boven aangehaald, van deze lijst reeds een heleboel verloren gegaan.

 

In deze aflevering schenken we aandacht aan:

- Lijst van veldnamen in Heeze;

- Namen en bestanddelen van veld- en plaatsnamen;

- Indeling ter aanduiding van plaatsbepaling, bodemgesteldheid, gebruik en meerdere kenmerken.

 

 

I.  LIJST VAN VELDNAMEN IN HEEZE

HEEZE SECTIE A.1

- Veldnamen:

de Braakakkers, de Heivelden, de Hoefkensakkers, de Hoe ven, de Kraijelsestraat, de Luchtakkers, de Meelakkers, de Molenhoeven, de Oeffels, de Olyhoeken, de Philipslanden, de Sandermannen

 - Wegen:

Weg van Zes Gehuchten naar Heeze

Spoorweg van Eindhoven naar Weert

Weg van den Rul naar Muggenberg

Weg van Eindhoven naar Heeze

Weg van Geldrop naar Muggenberg

HEEZE SECTIE A.2

- Veldnamen:

de Bergen, de Biestermannen, de Biesvelden, de Bosakkers, de Diepers, de Hendse driesen, de Hoge akkers, Kraail, de Laarstukken, de Leuren, de Molenakkers, de Mortelakkers, de Muggenberg, de Nieuwe Hoeven, de Oude M0lenakkers, de Rul (geh.), de Soeiakkers, Strabregt

- Wegen:

weg van Muggenberg naar de Rul

Koeweg

weg van Heeze naar Mierlo

weg van Zes Gehuchten naar Heeze

weg van Heeze naar Geldrop

weg van Eindhoven naar Heeze

weg van Valkenswaard naar Heeze

HEEZE SECTIE A.3 (1)

- Veldnamen:

de Eeuwsels, de Goren, de Heivelden, de Houtvelden, de Nieuwe Erven, het Oudland, de Rietbeemden, de Rietvelden, de Rul (geh.), de Schaftse driesen, de Waterdozen, de Wolfsters

- Waternamen:

de Kleine Dommel, Waterloop

-Wegen:

weg van Geldrop naar de Rul

weg van Heeze naar Mierlo

HEEZE SECTIE A.3 (2)

 - Veldnamen:

de Beemden, de Binnenvelden, de Dijkakkers, de Keaijelse bossen, de Kampen, de Palders, de Rooylanden, de Rul(geh

- wegen:

weg van Geldrop naar de Rul

weg van Geldrop naar Heeie

weg van Geldrop naar Muggenberg

weg van Zes Gehuchten naar Heeze

Koestraat

HEEZE SECTIE B.1

- Veldnamen:

de Dijkpolders, de Hei Eeuwsels, de Hutten, de Lieropse-heide, de Palen (is ontveend), de Palders, Strabregtse heide.

- Waternamen

Kleine Dommel of Rul, de Maasven, Peelrijt, Steenbleekven

- Wegen:

weg van Mierlo naar Heeze

weg van Rul naar Lierop

weg van Heeze naar den Rul

weg naar Nederweert

weg van Geldrop naar Someren

HEEZE SECTIE C.1

 - Veidnamen:

de Boelakkers, de Boxakkers, de Bulders, de Bunders, de Daambeemden, de Elsebeemden, de Geestakkers, Cinderover(geh.), de Heipolders, de Heivelden, de Hoeven, de Koolakkers, Lambrekven, de Lammerekken, de Poartmannen, de Rijten, de Schoorsvelden, de Voorten

- Waternamen:

de Grote Aa, Sterkselse Aa

- Wegen:

weg van Ginderover naar Someren

weg van Heeze naar Sterksel

Zuid Eimerickstraat

weg van Leende naar Heeze

Leenderweg, de Akkerstraat, de Hoekstraat, de Gijkestraat, Bulderstraat, Langstraat

HEEZE SECTIE C.2

- Veldnamen:

de Bouwen, Dijkbeemden, Euvelwegen(geh.), Euvelwegensebeemden, Hulsbroeken, Lange beemden, Trumakkers, Zandakkers

- Waternamen:

de Grote Aa, de Sterkselse Aa

HEEZE SECTIE D.1

- Veldnamen:

Balberse akkers, Binnen akkers, Bosakkers, de Dekkers akkers, Eerakkers, Haarse akkers, Heihoefakkers, Heivelden, Hezerenbosch, Holakkers, de Hurkakkers, Kerkhof(geh.), Lange akkers, de Molendijkse beemden, de Muggenberg, de Nieuw velden, Ouden molendijke, Schaversakkers, Staart akkers, de Zillense heivelden

- Waternamen:

Hezervense loop

- Wegen:

Huisweg, Lijkweg, Bree éikstraat, Hurkstraat,

weg van Valkenswaard naar Heeze

de Scheeperfstraat, Molenweg, Schraverspad, 't Schorbrugske (brug), Oumolenstraat, Hool straatje

HEEZE SECTIE D.2

- Veldnamen:

de Bergen, de Bitterakkers, de Hemelrijken, Het Hezerven, de Kerkakkers, de Kerkdriesen, Het Ven (geh.), de Vense beemden, de Vrouwkens akkers

- Wegen:

Molenweg, Venstraat, St.Jobsweg, de Langestraat, Smalle weg, Vendensweg

HEEZE SECTIE E.1

- Veldnamen:

de Heide

- Wegen:

weg van Eindhoven naar Leende

HEEZE SECTIE E.2

- Veldnamen:

de Heide, Heezerhut (huisnaam)

- Waternamen:

Tongelreep, Droge Meirven, Diepe Meirven, ‘t Wilven, ‘t Greverschutven

- Wegen:

Baan van Eindhoven naar Leende

Baan van Valkenswaard naar Heeze

 

 

HEEZE SECTIE F.1

- Veldnamen:

de Aangelagen, de Beemden, de Goor beemden, de Habraeken,

de Kaarsvelden, de Laken, de Oulanden, de Scherfdonken,

de Starten beemden, Strabregt, de Toversnest, de Veestervelden,

de Wey bossen

- Waternamen:

de Grote Aa, de kleine Dommel

- Wegen:

Strabregtse Dijk, Boslaan, Akkerstraat = St.Nicasiusstraat, Nieuwe Dijk, Emmerikstraat

HEEZE SECTIE F.2

- Veldnamen:

de Eeuwsels, de Heezerhut, de Hoolbergen, Het Kasteel, de Nieuwe Heipolders, de Santen beemden, de Schoorsvelden, de Waarden

- Waternamen:

de Grote Aa, de Sterkselse Aa, Kleine Dommel

- Wegen:

weg van Heeze naar Someren

HEEZE SECTIE F.3

- Veldnamen:

de Heide, Rumpvoortse velden

- Waternamen:

Sterkselse Aa

- Wegen:

weg van Heeze naar Someren

 

 

II. NAMEN EN BESTANDDELEN VAN VELD- EN PLAATSNAMEN

Aa                     : waterloop

Ambacht            : Rechtsdistrict op het platteland onder gezag

van een beambte (ambtman)

Ban-Bank         : in plaatsnamen zie Ambacht

Berg: Hoogte in het landschap

Bilk                    : omheind weiland

Born                  : bron, kwelder

Broek-Bro eck : Laagland, langs beken gelegen weiland veelal in de winter onder water

Burg                  : Het huis en de goederen van het Hoofddomein

Cijnsgoed         : Grondrente van een Erfgoed

Court                 : Hoeve, pachtgoed

Dam                   : Stuw, brug, ingang, inrit

Donk-Donck     : Hoogte nabij een moeras

Hem                   : Heem, verblijf, woning, haard

Heule                 : Sloot, waterlossing

Heuvel               : Hoogte in het landschap

Horst                  : dicht begroeid bos

Hout                   : woud - bos

Hut                      : Kate - geringe woning

Laak                    : Waterloop als grens, traag stromend, laaggelegen

Laar                     : woeste grond, onbebouwd vrije weide, vrij hout rapen

Lede,Lei,Leet     : in plaatsnamen weg baan

Loo                      : Bos, woud

Meierij                : Gebied van een Meier (rentmeester)

Moer                   : Veen, veengrond, moeras

Ode                      : woeste gronden

Pagus                   : nederzetting, gemeente, stad

Rode                     : ontginning

Swin                      : riviermonding

Voort-Voorde       : oversteekplaats, doortocht

Waard,Weerde,Weert: Laaglanden, onbebouwde laag gelegen gronden

Weijer                   : vijver

Wiel                       : rivierarm, klein meertje

Winkel                   : hoek

Wouwer                : vijver

Zele-Zeel               : woonplaats

 

III.  INDELING NAAR VERSCHILLENDE KENMERKEN

Hoog- Laag:

Berg                         Bergerhof

Heuvel                    marktplein Geldrop

Hobbel                    deel van Riethoven

Bult                          Someren

Buul                         Budel

Haar                         Haarakkers

Hucht                       Hugten

Hoog                        Hoge akkers Hoog Celdrop

Lure                         de Leuren

Waard                     de Waarden

Hol Hel                    de Holakkers

Pomp Plomt           Pomperschans Leende

Laak Reek               de Laken

Vruchtbaarheid:

Spaarpot                 goed stuk land

Onland                    slecht stuk land

Begroeiing:

Bijstervelden           woeste grond

Heide 't Heike          onbewerkt veld

Dries                        ongecultiveerde gronden

Zegge                       slecht gras en onkruid, wild hout

Riet                          de Rietvelden

Bies                          de Biesvelden

Dieren en huisdieren:

Endenpoel

Ooievaarsnest        Toversnest

Kranendock

Grootte:

Roede                      Boei

Hond                        Hendse driesen

Bunder

Halig                         helft

Benoeming naar de vorm:

Blokvelden, Streep of reep, Strijp, winkel, tip, hoek, hoorn, de geer, singel, Bree (d), Hurk

Ligging:

Oost West en Middelbeers, Noord Poortakker, aan den Zandweg, driesprong aan de Kerk

Omheining Grensteken:

Schot, schoot afgesloten stuk land, Haag, Wal, Tuin, Paal, Hoenrepaal, Berm

Water Plassen Meertjes:

Poel, Vlaas, Vlasven, Wetering, ‘t Goor, de Putten, Vijver

Weg over of langs:

Heideweg, Euvelwegen, 't Scureke, 't Vonderke, de Brug, Verlaat

Huis, hut, Molen, Bedrijf, Kerkhof:

Molenakker, Huisven, de Hoeven, Hutakker, Tiendschuur, Sonneman (veldhoven)

Bezitter of Gebruiker:

Philipslanden, van ...drieske, molenaarsakker, Mulderswei, Vroedakkers, Geestakkers

 

LITERATUUR

J.Mansion : Voornaamste bestanddelen der Vlaamse plaatsnamen; 1935

E.de Seijn : Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek der Belgische Gemeenten; (z.j.)

A.J.van der Aa: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden: 1839

H.Schönfeld: Veldnamen in Nederland: 1950

Ga terug