Van de redactie

Heemkronijk jaar:1999, jaargang:38, nummer:2/3, pag:43 - 43

VAN DE REDACTIE

 

Deze aflevering van de Heemkronyk is een dubbelnummer van jaargang 38. De inhoud gaat over een gedenkwaardige gebeurtenis uit de geschiedenis van Leende die nu zo’n tweehonderd jaar achter ons ligt.

A.C.M. van Loon, pastoor van de Parochie Sint-Petrus' Banden te Leende in de periode 1969-1993, beschrijft hierna hoe de oude kerk van Leende weer in het bezit kwam van de r.-k. overheid en de plaatselijke katholieken. Het monumentale gebouw had toen gedurende anderhalve eeuw aan een handjevol Leendse protestanten onderdak geboden tijdens hun godsdienstoefeningen.

Het lag niet zozeer aan de houding van de protestanten in Leende dat de naasting van de kerk, zoals deze inbezitneming doorgaans genoemd wordt, de nodige problemen veroorzaakte. Anders dan men geneigd zou zijn te denken, kostte het de toenmalige pastoor F. van Gastel moeite om met de naasting in te stemmen. Hoe een en ander verliep en wat voor uitwerking het op de hoofdrolspelers had kunt u in het volgende lezen.

De redactie van de Heemkronyk is de Leendse emeritus pastoor A.C.M. van Loon dankbaar dat hij zijn verhaal, waarvan in eigen beheer eerder een beperkt aantal exemplaren in omloop werd gebracht, voor ons tijdschrift heeft willen afstaan. De persoonlijke betrokkenheid van de auteur bij zijn onderwerp komt de leesbaarheid van deze geschiedenis ten goede. In het bijzonder waar A.C.M. van Loon het doen en laten schetst van pastoor F. van Gastel die twee eeuwen geleden zijn markante voorganger in Leende was.

                                                                                                                          De redactie   

 

Ga terug