Leende: Boschhoven 1 en 48

Heemkronijk jaar:1997, jaargang:36, nummer:1, pag:35 -36

LEENDE: BOSCHHOVEN 1 EN 48

door: de redactie 

 

De Leendse wijk Boschhoven telt een aantal oudere boerderijen die het karakter van dit deel van het dorp sterk meebepalen. Daartoe behoorde tot voor kort ook Boschhoven 1. De boerderij was een vertrouwd gezicht omdat deze voor velen, komend vanuit de Dorpstraat, zo’n beeldbepalende entree van de oude wijk vormde.

 

Boerderij Boschhoven 1 was opgenomen in de cultuurhistorische inventarisatie van de provincie Noord-Brabant en in verband met de relatieve gaafheid van het pand ingedeeld in categorie 2, waarvoor de omschrijving geldt: zo waardevol dat bescherming noodzakelijk is. De in 1990 gepubliceerde monumenteninventarisatie van de gemeente Leende beschrijft het pand als volgt:

"Langgevelboerderij, 2e helft 19e eeuw, wolfsdak, dwarsdeel, zesruits schuiframen met luiken. In korte gevel woongedeelte restanten van ouder muurwerk. Lange voorgevel maakt ongeschonden indruk, korte en lange achtergevel zijn gewijzigd. Geen gebint meer na interne verbouwing."

De familie De Mooij-van der Linden uit Leende is in november 1994 eigenaar geworden van de boerderij en kreeg in verband met nieuwbouwplannen vergunning voor de afbraak. Zij is zich daarna in de geschiedenis van het pand gaan verdiepen door onderzoek in het streekarchief te Eindhoven. Uit respect voor de bebouwing van het karakteristieke Boschhoven heeft zij haar oorspronkelijke bouwplan gewijzigd. Het was er de eigenaar veel aan gelegen het huis van buiten hetzelfde aanzicht te geven als dat van het verdwenen pand. Zo zullen dezelfde dakpannen weer worden gebruikt en moeten de duizenden donkere handvormstenen die in de bouw verwerkt worden, de herinnering aan de oude boerderij oproepen. Ook de indeling van de noordgevel (voorgevel) en westgevel zal amper van de oude situatie verschillen. Alleen de oostzijde van het pand wordt, vergeleken met vroeger, 2,5 meter korter zodat de gevel niet te dicht tegen naburige garages staat.

Naar verwachting komt de bouw omstreeks Kerstmis 1997 gereed. De vertrouwde entree van Boschhoven vanuit de Dorpstraat lijkt zo door toedoen van de familie De Mooij-van der Linden met haar nieuwe, zij het wat kortere langgevelboerderij voor de komende tijd gewaarborgd te zijn.   

De toekomst van boerderij Boschhoven 48, een ander karakteristiek pand in de oude Leendse wijk, is de laatste tijd onderwerp van gesprek. De kennelijk zeer slechte bouwkundige staat van de boerderij baart menigeen zorgen. Boschhoven 48, ook genaamd de Kievitenbult, is een van de oudste boerderijen van het langgeveltype in Leende. Het pand is opgenomen in de cultuurhistorische inventarisatie van de provincie Noord-Brabant. Tijdens de monumenteninventarisatie van Leende, die in 1990 is gepubliceerd, werd Boschhoven 48 ingedeeld in de hoogste categorie, waarvoor de volgende omschrijving geldt: zeer waardevol, is rijksmonument  of is van gelijke klasse (dient rijksmonument te worden).

In de monumenteninventarisatie komt de volgende beschrijving van het pand voor:

"Het betreft de langgevelboerderij, genaamd de "Kievitenbult" uit de eerste helft van de 19e eeuw. Wolfsdak. Zesruits schuiframen, aan lange gevel met luiken. Intern sterk gewijzigd, gebint in woongedeelte ver- wijderd. Woonhuis iets hoger. Dwarsdeel. Aangebouwde karschob."

De redactie

Ga terug