Volkshumor

Heemkronijk jaar:1988, jaargang:27, nummer:1, pag:31 -31

VOLKSHUMOR

 

Een bekend gezegde luidt: De tijd gaat snel . . ., besteed haar wel . . .!

Dagen, weken, maanden, jaren vliegen voorbij.

Waar blijft de tijd?

Dat is zeker het geval wanneer we de dagen van de week doorbrengen op de manier zoals in het volgende versje wordt beschreven:

 

’s Zondags . . . . . . .   vrijen, drinken, kerken

 

’s Maandag . . . . . .    ongeschikt tot werken

 

’s Dinsdags . . . . . .    nog een beetje gapen

 

’s Woensdags . . . .     eindelijk uitgeslapen

 

’s Donderdags . . . .     op ’t werk bezinnen

 

’s Vrijdags . . . . . . .      eens met moed beginnen

 

’s Zaterdags . . . . .        het weekgeld innen

 

                                        en daarna . . .  opnieuw beginnen!

 

 

Ga terug