Door de mand gevallen

Heemkronijk jaar:2005, jaargang:44, nummer:1, pag:4 -4

DOOR DE MAND GEVALLEN 

door: Redactie

Toen de redactie van  Heemkronyk enige maanden geleden bijeen was om te bespreken welke bijdragen we in het septembernummer zouden kunnen plaatsen, kwam de wens naar voren om daar ook een artikel bij te hebben dat betrekking had op onze Bevrijding in 1944. Die gebeurtenis was immers precies zestig jaar geleden. Een van onze redactieleden kwam met het voorstel om te proberen een interview dat in het aprilnummer van het veteranenmagazine Checkpoint had gestaan, integraal over te nemen. Dat ging namelijk over de in 1921 in Heeze geboren en daar tot medio 1944 gewoond hebbende ‘Anja van Leijssen’. Zij zou zich volgens het Checkpoint-artikel tijdens de Tweede Wereldoorlog ontpopt hebben tot een ware verzetstrijdster, en daarvoor onder meer een hoge Britse onderscheiding hebben gekregen. Wij dachten dat overname van dit artikel een goed idee was, omdat we ervan uitgingen dat weinig inwoners van Heeze en de rest van ons heemgebied hiervan op de hoogte zouden zijn. We vroegen en kregen toestemming om het Checkpoint-interview met foto’s en al in zijn geheel over te nemen. Ongeveer gelijktijdig liet een van onze redactieleden in huis-aanhuisblad De Trompetter (DAS-editie) ook een artikel over ‘Anja van Leijssen’ publiceren, samengesteld  aan de hand van het Checkpoint-interview en een uitvoerig telefoongesprek met de in Roermond wonende betrokkene. Dit artikel, waarin verwezen werd naar de publicaties in Checkpoint en Heemkronyk, werd ook

 

gelezen door de twee nog levende zussen en een broer van ‘Anja’. Zij verwezen de inhoud naar ‘het rijk der fabelen’. Voor 90 procent uit de duim gezogen, luidde hun commentaar. Uiteraard hebben wij toen contact opgenomen met de redactie van Checkpoint en enkele andere personen, onder anderen de voorzitter van de Bond van Wapenbroeders in Limburg, waar ‘Anja’ bij is aangesloten. Dat heeft geleid tot een persoonlijk gesprek met Maria Cornelia Leijssen, zoals ze bij de Burgerlijke  Stand werd ingeschreven, op zondag 10 oktober bij haar thuis. Volgens Hans Molier uit Roosendaal, bezig een boek te schrijven over oorlogsonderscheidingen en een van de deelnemers aan dat onderhoud, is Cor Leijssen toen in hoge mate door de mand gevallen. Voor de redactie van Checkpoint reden om in het nummer dat begin 2005 zal verschijnen met een rectificatie te komen. De ‘oorlogsdaden’ van mevrouw Leijssen blijken voornamelijk te hebben bestaan uit het  verzorgen van oorlogsgraven op het Oude Kerkhof in Roermond. Mede om die reden was zij de laatste jaren een prominente gast op de herdenking van de Bevrijding in Roermond, aan het begin van mei. Voor haar zal die herdenking in 2005 in een ander licht komen te staan. Wij vinden dat we onze lezers deze aanvullende informatie verschuldigd zijn. Gelet op de hoge leeftijd van Cornelia Leijssen gaan wij niet gedetailleerd in op haar verzinsels. 
Redactie Heemkronyk

Ga terug