Kasteel van Geldrop geopend

Heemkronijk jaar:1977, jaargang:15, nummer:2-4, blz.13 -14

KASTEEL VAN GELDROP GEOPEND 

door: J.Aerts

 

Een afbeelding van het kasteel uit het begin van deze eeuw.

Op zaterdag 8 januari 1977 heeft prof. dr. F. Grapperhaus, oudvoorzitter van het comité "Monumentenjaar 1975", het gerestaureerde kasteel van Geldrop officieel geopend. Nadat het kasteel in 1974 voor ruim een miljoen gulden van de Familie Van Tuyll van Serooskerken was aangekocht, zijn er voor een bedrag van achthonderdduizend gulden restauratie- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De inrichting en de restauratie van het kasteel zijn hiermee nog niet voltooid, maar voorlopig laat men het hierbij. In het kasteel is de gemeentelijke Oudheidkamer ondergebracht die in twaalf jaar tijd al over een aardige verzameling curiosa kan beschikken. Een gedeelte op de bovenverdieping is bestemd voor wisselende exposities.  

Het pronkstuk van deze 17e eeuwse edelmanswoning is thans wel de trouwzaal, die evenals de andere vertrekken op de benedenverdieping is ingericht in de Lodewijk XV-stijl. Men heeft er naar gestreefd om een harmonische eenheid tussen de architektonische stijl van de vertrekken en de meubilering tot stand te brengen. Hoe het kasteel verder gebruikt gaat worden staat nog niet helemaal vast. Naast trouwen vergaderen en tentoonstellen kan men in het kasteel nog andere nuttige dingen doen. Men hoopt daarvoor ook ideeën van de inwoners uit Geldrop zelf te ontvangen, die ook maar eens mee moeten denken hoe hun kasteel optimaal benut kan worden. Bij het kasteel hoort onder meer een fraai park, dat ongeveer een eeuw geleden in de Engelse stijl werd aangelegd.Een groene oase in het centrum van Geldrop, uitnodigend om er te wandelen of te verpozen, is met het kasteel een herinnering aan de heerlijkheid Geldrop die  daar nog in stand is gebleven, zij het dan in een andere betekenis van het woord.Een gidsje, getiteld "Het kasteel van Geldrop, handleiding kasteel en kasteelpark" uitgegeven door de gemeente in dec. 1976 geeft tal van wetenswaardigheden over het kasteel en de natuur er om heen. Het is verkrijgbaar op het gemeentehuis. Een van de tekeningen uit het boekie drukken wij hiernaast af.

Ga terug