Gedachten rond omslag en vignet.

Heemkronijk jaar:1977, jaargang:16, nummer:2, blz.44

GEDACHTEN ROND OMSLAG EN VIGNET

door: Jhr. S.H. de Ranitz  

Toen mij gevraagd werd een ontwerp te maken voor de omslag en het vignet, was dat een niet zo eenvoudige opgave, daar naar mijn mening iets van de doelstellingen of iets historisch, dat duidelijk verbonden was met de vereniging, erin verwerkt dient te zijn.

Ik koos voor de omslag iets historisch en iets van de doelstelling.

Naar oude prenten uit de 17e eeuw nam ik het poortgebouw van kasteel Heeze en het oude gedeelte van het kasteel van Geldrop. Met deze beide kastelen in onze heemkundekring ligt een belangrijk stuk historie besloten. Studie daarvan is een van de doelstellingen alsook het bewaren hiervan, daarom koos ik delen van de beide kastelen.

Doch ook de natuur speelt een rol in het heem, vandaar de oude boom die beide kasteeldelen verbindt. Tevens komen ook oude bomen voor ongeveer op dezelfde plaats in werkelijkheid bij de twee kastelen zodat dit heel natuurlijk aandoet. De uitvoering is een zeer fijne nauwgezette pentekening die doet denken aan de ets en/of gravure, zoals dat vroeger met afbeeldingen ook gebeurde. Bovendien geeft dit een goede mogelijkheid tot reproductie. 

En nu het vignet.

Hiervoor ging ik uit van de onderdelen van de wapens van de gemeenten die thans tot het gebied van de heemkundekring behoren. Zo zien we de boom van Heeze en Leende evenals de ster; verder zien we de drie harten van het wapen van Geldrop zo ook de gekroonde ooievaar maar bovenal de drie hoorns waarvan er één wat meer is aangezet en uit het beeld komt, dit omdat de graven De Horne drie eeuwen lang zo'n belangrijke rol in dit heem hebben gespeeld en komt ook in het vignet een stukje historie naar voren.

Naar ik van harte hoop herkent u nu ook mijn motieven in de tekeningen zodat deze ook voor u wat meer zullen betekenen dan alleen maar een wel aardig plaatje. In de hoop dat het vignet het persoonlijk herkenningsteken van het heem wordt en de omslag van de "Heemkronyk" u aan het doel ervan zal herinneren.

 

 

Ga terug