Leendse bezweringsformule tegen de hik.

Heemkronijk jaar:1976, jaargang:15, nummer:3+4, blz.57 -58 

LEENDSE BEZWERINGSFORMULE TEGEN HIK.

door: J.Aerts

Uit de mond van Marie van der Zanden te Leende, tekenden wij de onderstaande bezweringsformule tegen hik op.
Het is een variant op de veelvuldig voorkomende rijmversjes om de hik te doen verdwijnen. Onder oudere Leendenaren is dit versje overigens nog goed bekend.
Het luidt als volgt:

lk heb den hik
lk heb 'm dik
lk heb ‘m nouw
lk heb 'm dan
lk krijg 'm niet meer voor St. Jan.

Zijn er voor Heeze en Geldrop ook dergelijke op rijm gezette versjes bekend? Wij zullen dat graag van u vernemen.
Over dit soort rijmpjes kunt u iets meer lezen in "Folklore der Lage Landen“ door dr. Tj.W.R. de Haan, uitgave Elsevier; Amsterdam/Brussel 1972; blz. 231.

Ga terug