Engelse chirurgijn te Heeze in 1666.

Heemkronijk jaar:1974, jaargang:12, nummer:4, blz.55

ENGELSE CHIRURGIJN TE HEEZE IN 1666

door: A.F.N.van Asten

Op 20 dec. 1666 werden er door Peeter zoon van Wouter Schavers, oud 24 jaar, door Jan Daems, 60 jaar en door Corstiaen Jan Aerden, 40 jaar en allen Heezenaren, voor de schepenen aldaar ten verzoeke van Mr. Tibalt, een chirurgijn afkomstig uit Engeland, een drietal verklaringen afgelegd.

Die Mr. Tibalt van Sitteren en zijn broer Hendrick, beiden uit Engeland, verbleven in 1666 een tijdje in Heeze.

Mr. Tibalt schijnt als chirurgijn met goed gevolg enkele inwoners uit Heeze van een hoofdziekte genezen te hebben.

Zo kwam op 20 dec. tenminste Peter Schavers verklaren, dat chirurgijn Mr. Tibalt de hoofden had genezen van Willem en Joost en Jenneke, respektievelijk broers en zuster van Peter Schavers.

Jan Daems verklaarde dat de chirurgijn het hoofd van Jenneke Hendrick Thomas, waarvan hij Jan Daems oom en momber was, had genezen.

De laatste getuige, Corstiaen Jan Aerden kwam vertellen dat zijn dochter Jenneke ook door Mr. Tibalt van een hoofdziekte was genezen.

Bron: RA Heeze R79; map 79-2; d.d. 20.12.1666.

 

De Brabantse Dag zal dit jaar in het teken staan van "Kwakzalvers, chirurgijnen en heelmeesters in het hertogdom Brabant". Hierboven een idee voor de optocht, dat zou kunnen worden gepresenteerd als "Hoofdziekte onder Heezenaren 1666".

Wat zou dat toch zijn die hoofdziekte ?

 

 

Ga terug