Een erfpacht uit Sterksel.

Heemkronijk jaar:1972, jaargang:11, nummer:3, blz.37

EEN ERFPACHT UIT STERKSEL (1614)

door: A.F.N. van Asten

Op 8 oktober 1614 verkoopt Evardt Peters van Leveroy als gehuwd hebbende Lyske, daar grootvader af was Bruysten Thijs, aan Willem Aerts, meyer tot Sterksel onder de abdii van Averbode en tot behoef en profijt der kerken tot Sterksel, een erfelijke cijns van 4 gld. 10 st. jaarlijks en wel uit een huis, land enz. te Someren aan de heide gelegen Iangs de dijk, totaal 5 lopen saet.
Hiermede is gelost een pacht van een mud rogge die de voorn. Evardt (verkoper) en zijn voorzaten al meer dan 100 jaar aan de kerk tot Sterksel plachten fe gelden en die bi] de rectors ontvangen is geweest.
In marge stond:
Willem Snoeyen (schepen) tot Heeze, procuratie hebbend van Mathiis Valentijn, abt, d.d. 2O-5-1626, heeft bekend dat Evardt zijn schuld aan hem op 17-6-1626 betaald heeft.
(Bron: RA Someren R87; fol. 268; d.d. 8-10-1614).

                                                     

 

 

 

Ga terug