Verkoop van huis te Oostrik in 1658.

Heemkronijk jaar:1967, jaargang:6, nummer:1,  blz.15

VERKOOP VAN HUIS TE OOSTRIK IN 1658

door: A.F.N. van Asten

Op 13 febr. 1658 werd door Heer Roelandt Engelen*, Dierck Engelen**,  Mery Engelen en Elisabeth Engelen - deze laatste verklarend volmacht te hebben van haar man, Cornelis Franssen wonend te Vianen - te Leende een huis, hof enz. verkocht. Dat huis lag aldaar op Oisterick en de verkopers er van, waren (vier) kinderen van Jan Engelen en Marie uit Leende.
Het huis werd voor fl., 550.-- gekocht door Elisabeth Hendirck Coolen dochter, zij was de huisvrouw van Willem Aert Wijnen. Deze Willem was bierbrouwer te Leende en tevens in het bezit van een brouwketel in koper waarin hij dertien tonnen bier kon brouwen. Hiermee had Willem Wijnen de grootste brouwketel van de elf brouwers die op 24 april 1656 voor de Schepenen Philip Amants en Jan Abrahams te Leende een eed af moesten leggen in verband met de belasting op dranken.

*) Heer Roelandt Engelen, pastoor tot Alden Eyck, verkoopt op 8 jan. 1659 ten overstaan
van notaris Joes Servaty in Maeseijk, enkele percelen grond te Leende gelegen.
Deze verkoop had plaats ten huize van Heer Roelandt te Maeseijk en wonend aldaar in
de Grote Kerkstraat.

**) Dirck Jan Engelen (36 jaar) was in 1647 borgemeester te Leende.


Bronnen :

RA Heeze R 79; map 1656 (losse stukken)
GA Heeze: Verkoopcedulen IV nos. 100 en 105; d.d. 1658 en 1659.
Aflegging eed voor schepenen Leende 24-4-1656.

 

Ga terug