Wapens uit Heeze.

Heemkronijk jaar:1966, jaargang:5, nummer:3,  blz.38 -39

WAPENS UIT HEEZE  a)

door: L.G.C.M. van Dijck osa


 1.    Het wapen van Mr. Paulus Smidts, sekretaris der heerlijkheid Heeze-Leende, notaris en schepen aldaar (Brab. Leeuw) 14, p. 134-135) is in zegelafdruk aanwezig op het gemeentearchief te Eindhoven in Tongelre R 29, nr. 5,  dd.  anno 1669. Het Iuidt: Gevierendeeld:
                                      I en IV: een franse lelie
                                      II en III: drie besanten 2-1
                                      Helmteken: een franse Ielie
                                      Naast het helmteken de letters: H K

Hoewel de letters H K bevreemden, moet het wapen van Smidts zijn.

2.   Het wapen van Paulus Eckringa (van Sprangh), sekretaris en stadhouder, is te vinden in indhoven R 592, dd, 28-2-1772. Het is een alliantiewapen: Het linkse wapen is van Nobel (?).
      Links  Gevierendeeld:

                                      een halve adelaar
                                      II: een eikel (?)
                                      III: drie plantstengels
                                      IV: een klaverblad

      Rechts: gevierendeeld:

     I en IV: drie sterren 2-1
     II en III: een schuingeplaatste vis, vergezeld van twee sterren links boven en rechts beneden.
     Over het geheel een kroon. 

3.   Het zegel van Francois Gastel, priester te Heeze-Leende, dd. 14-4-1812 is te vinden in Eindhoven N. 1345. Het is een met krullen gevuld cachet, zonder familiewapen. Schutjes vermeldt deze priester niet.

4.  Het wapen van Johan Gerardi, drost van Heeze-Leende zal geweest zijn: Geënt van goud op blauw, zoals zijn familie dat had. 
Een authentiek zegel heb ik niet kunnen vinden.

5. Wapen de Lauwere: Deze familie uit Geldrop Heeze-Leende voerde: Op zilver veld een groene boom op groene grond, de rechter- en linkerbovenhoek beladen met een zespuntige rode ster. Zie Taxandria 4 (1897), p. 162.
Overigens voerde Cornelis de Lauwere te Eindhoven een met krullen opgevuld cachet, zie Eindhoven N. 1255, dd. 2-1-1723.6. Voor het wapen van Tuyll van Serooskerken zie men elders: Het Nederland Adelsboek 1918, p. 143.

7. Wapen van J. Gast, pastoor te Heeze van 1819-1854 en van S. Gast, pastoor aldaar van 1862-1884:
Doorsneden:
Boven: op goud een groene pijnboom op groene grond
Beneden: op rood een zilveren linkerschuinbalk, vergezeld van twee gouden takjes met drie blaadjes, waaiersgewijze geplaatst.
Zie Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Brabant, I, p. 248.

8. Familie Beerenbroeck, in de 17’ eeuw woonachtig te Heeze-Leende, voert een doorsneden wapen:
Boven: drie sterren 2-1
Beneden: een gaande beer.
Zie: Wapenheraut 1902, p, 442.

Wie vult deze lijst aan? Alleen al uit het archief te Eindhoven zijn me 500 zegels bekend!
Over Eindhovense families verschaft ik graag heraldische gegevens.
a) Zie voor de wapenschilden plus familiewapens de artikelen van C.J.A. van Helvoort in dit tijdschrift.

 

Ga terug