Nieuws

Lezing: Erik-Jan Broers over de taken van de Beul

13-11-2019

Heemkundekring ‘De Heerljkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’ organiseert een lezing op

donderdag 21  november 20.00 uur in ‘t Dorpshuis Valentijn, Sterksel

 

De taken van de beul, spreker Erik-Jan Broers

Welke taken had een beul in vroeger tijden? Hij functioneerde binnen het kader van het vroegere procesrecht. Daarom komt eerst de gang van zaken bij de diverse typen strafprocessen aan de orde en vervolgens de rol van de beul daarbij. Tevens is er aandacht voor de soorten martelingen die de beul moest uitvoeren en de verschillende typen doodstraf en lijfstraf die hij moest voltrekken. Dit alles onder meer aan de hand van een achttiende-eeuwse beulsinstructie’. Deze instructie is ondertekend door drie elkaar opvolgende beulen die allen lid  van de familie Kleijne waren. Daarom komt in deze lezing ook kort het verschijnsel ‘beulsfamilies’aan bod.

 

Erik-Jan Broers is als universitair docent verbonden aan het departement Public Law and Government van de Tilburg Law School, de juridische faculteit van Tilburg University. Hij geeft colleges over Europese rechtsgeschiedenis, geschiedenis van het strafrecht en geschiedenis van het belastingrecht. Zijn onderzoek richt zich vooral op de geschiedenis van het strafrecht en strafprocesrecht, waarover hij al diverse boeken en artikelen heeft geschreven. Meer recentelijk houdt Broers zich bezig met het onderzoeken van juridische processen die zijn verwerkt in middeleeuwse epische literatuur, zoals Van den vos Reynaerde en Karel ende Elegast.

Ook niet-leden van de heemkundekring zijn welkom. De toegang is gratis.