werkgroep Heeze 2000

Het initiatief voor het maken van een maquette van ons heemgebied is genomen door de nestor van onze werkgroep, Frans van den Heuvel, in begin jaren 90 van de vorige eeuw. Gaandeweg is dit initiatief steeds verder uitgebreid tot een zeer omvangrijk karwei. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Frans van den Heuvel, Joop Verhees, Henk van der Heijden, Sjaak van Galen, Piet Verberne en Carel Smit.


De doelstelling was, het visueel maken hoe het landschap van ons heemgebied er ca. 200 jaar geleden uit zag.


De maquette vervaardigd op schaal 1:5000 beslaat een gebied van ca. 122 km2. De volgende plaatsen zijn hierin opgenomen: Geldrop, Heeze, Leende, Sterksel en Zesgehuchten. Vanwege o.a. de vele waterwegen in dit gebied, heeft de werkgroep destijds besloten om ook de hoogteverschillen zichtbaar te maken op schaal 1:200. Dit reliëf komt op de maquette zeer goed tot uitdrukking. Het hoogteverschil tussen het hoogste punt bij de Achelse Kluis, 29,4 m boven N.A.P, en het laagste punt bij Hulst Geldrop 15,7 m bedraagt, 13,7 m.


Omstreeks 1830 woonden er in ons heemgebied iets meer dan 6000 personen. Nu ca.45.000. Het totale oppervlak was toen verdeeld over ruim 15.000 percelen exclusief wegen, rivieren en waterlopen.


De totale oppervlakte (exclusief wegen en rivieren) bedraagt ca. 12200 hectaren en was destijds verdeeld in 15185 percelen. Globaal verdeeld: heide, moeras, vennen 68 %, bouwland 15 %, grasland 9 %, hakhout 3 %, bos 2 %, percelen met bewoning 0,3 %, tuin en boomgaard 0,5 % en overigen 2,2 %.


Naast het vervaardigen van de maquette is de werkgroep bezig met alle beschikbare kadastrale gegevens van het kadaster vanaf 1832 (het jaar van de invoering van het Kadaster in Nederland) op te nemen in computerbestanden inclusief de gegevens van kaarten, hulpkaarten en veldwerken. Het is hierdoor mogelijk om van ieder perceel c.q. gebouwen snel de geschiedenis te achterhalen met inbegrip van de eigenaren.

De maquette daarvan is opgebouwd uit 12 losse elementen van elk ca. 1 m2. Gebaseerd op de eerste Kadastrale kaarten, uitgegeven dd.: 21 oktober 1832

Maquette delen van de verschillende dorpen:

Geldrop:

Ca. 800 hectaren groot verdeeld in 1737 percelen
Aantal inwoners: Ca.1600
Aantal bewoonde woningen: 336
Verdeeld over de gehuchten:
-De Kievit
-Klein Braakhuizen
-Groot Braakhuizen
-Goor
-Geldrop-dorp

Heeze

Ca. 3700 hectaren groot verdeeld in 5441 percelen
Aantal inwoners: Ca.1800
Aantal bewoonde woningen: 320
Verdeeld over de gehuchten:-De Rul
-De Strabregtse heide
-Ginderover
-De Heezerenbosch
-Ven
-Oude Kerkhof
-Heeze

 

 

 

Leende

Ca. 4500 hectaren groot verdeeld in 5129 percelen
Aantal inwoners: Ca.1600
Aantal bewoonde woningen: 277
Verdeeld over de gehuchten:
-Leende
-De Zevenhuizen
-De Strijpervelden
-De Grote Heide
-Strijp

Leendestrijp

Sterksel


Ca.1600 hectaren groot verdeeld in 201 percelen
Aantal inwoners: Ca. 50
Aantal bewoonde woningen: 7
Verdeeld over de boerderijen:
-Ter Braken
-Ten Poel
-Ten Steen
-In de Kan
-Ten Bril

Zesgehuchten

Ca. 1600 hectaren groot verdeeld in 2677 percelen
Aantal inwoners: Ca.1000
Aantal bewoonde woningen: 183
Verdeeld over de gehuchten:
-t’Hout
-Genoenhuis
-Gijzenrooi
-Riel
-Hulst