Archeologie

De werkgroep tracht haar doelstellingen te bereiken door:

 • de zelfwerkzaamheid van haar leden op het gebied van de archeologie en haar hulpwetenschappen in werkgroepsverband te bevorderen en hen daarbij te adviseren;
 • de registratie en documentatie van archeologische voorwerpen en vondstenlocaties;
 • publicatie van bij onderzoek en documentatie verkregen resultaten;
 • het organiseren van excursies, cursussen en tentoonstellingen;
 • het opbouwen en beheren van archief en bibliotheek;
 • het leggen van contacten en het samenwerken met andere verenigingen, overheidsinstanties en andere deskundigen op het gebied van de archeologie;
 • het er naar beste vermogen op toezien, dat de geldende en nog in te voeren wetten worden nageleefd.

Daarnaast heeft de werkgroep andere activiteiten, deze zijn:

 • het assisteren bij opgravingen die verricht worden door professionele instanties;
 • het verrichten van noodopgravingen met toestemming en onder supervisie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed;
 • het bewaken van het archeologisch bodemarchief binnen het gebied van de heemkundekring;
 • het geven van voorlichting aan geïnteresseerden buiten de werkgroep

Leden:    Jan Broertjes Jaques van Laarhoven Jo Schiffelers Willy Oomen Herbert Vorwerk  Paul Henneman Lot Veldkamp