jaarvergadering

 
 Ieder jaar houden we onze ledenvergadering.De ledenvergadering begint om half acht!Agenda en verdere punten vindt u in het Mededelingenblad van december 2016 Voorafgaand aan de bijeenkomst kunnen de leden het jaarverslag lezen en kan daar over gediscussieerd worden.Bovendien bevat het jaarverslag een overzicht van de activiteiten van de werkgroepen.Tijdens de jaarvergadering zal speciale aandacht worden besteed aan het jaaractieplan van 2017.Een belangrijk punt voor de ledenvergadering is de benoeming van nieuwe bestuursleden. Volgens de reglementen is de zittingstijd van bestuursleden beperkt. Dit houdt in de ledenvergadering nieuwe bestuursleden moet benoemen.

 Voelt u er voor om bestuurslid te worden en u wilt er meer over weten, neem dan contact op met onze voorzitter Rob Gijsberts 040- 226 2260 of met een van de andere bestuursleden.

Datum: maandag 23 januari 19.30 uur
Locatie: Heemkamer Heeze

naar jaarprogramma