leengoed Kreijl

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:3,  blz.34 -35

Een leengoed in Kreil

door: F.W.Smulders

Jan Waerloes zoon van wijlen Jan Willem Waerloes heeft opgedragen op 13 juli 1476 aan mr. Hubrecht Henrick Celen een erf, groot vier buunder, in de dingbank van Heze en Leende, ter plaatse genaamd Creyel, en een voeder hoywas op Straetberch, met een hofstad, waarop vroeger een molen stond, tussen de stroom aan beide zijden.
Deze erven waren vroeger van zijn grootvader Willem, daarna van zijn Vader Jan.
De voorgangers van de opdrager beurden 63 oude groten (een oude grote berekend op 2 stuvers) van de laten of cijnsmannen (aan wie blijkbaar die erven waren uitgegeven.
De opdrager belooft Mr.Hubrecht binnen een jaar hierin te vesten ten overstaan van de leenheer op kosten van Hubrecht.
(Den Bosch R. 1245 fol. 277 verso).

De leenheer zal wel de heer van Heze en Leende zijn.

Ga terug