veldnamen bij Heesterbeeke

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:2,  blz.30 -31

VELDNAMEN BIJ HEESTERBEKE

door: F.W.Smulders

De buurt Heesterbeke lag in de parochie Geldrop maar in ‘t gericht van Heeze, dus onder Zesgehuchten.
Op 25 mei 1469 worden aldaar de volgende veldnamen vermeld:
een stuk land "die hove" (d.i. die Hoeve);
een stuk land "een hoefken“ (d.i. een heufken, een kleine hof);
een wei "Heyeeussel";
een heiveld ‘t Laer" naast ‘t Heyeeussel;
een stuk land "een Smeel";
een stuk land "den Boentuyn";
die Wedecker;
deakker "den Hoecker" (di den Ho-ecker);
een stuk land “thoege Smeelken";
de akker "tgijsenvenne";
de akker "die Zoe";
een stuk land "die groete Quettert";
een beemd "tgeboerden" (of te lezen:tgevoerden?);
een beemd "den geneynen beemt";

Verder een eikenbosje in Riel
en de beemd "die Cranenhoerinc" in ‘t gericht van Geldrop.
(Den Bosch R. 1258 fol. 221)

Ga terug