Vroeger & Nu

Heemkronijk jaar:2013, jaargang:52, nummer:2, pag:39 -39

Vroeger & Nu

Boven de fabriek van Vullinghs.

Nadat de fabriek is verhuisd en alles is afgebroken

kwam daar het Vullinghspark voor in de plaats.

Ga terug