Busloth is niet budel

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:2,  blz.29 -30

BUSLOTH IS NIET BUDEL

door: F.W.Smulders 

Busloth is een verkeerde lezing, te vinden in Miraeus I b1z. 12. (Een verouderd werk.)
Wampach 1 2 blz. 96 geeft Husloth.
In het taponymisch woordenboek van Gijsseling (1960) blz. 454 vindt men ook Husloth, met de aantekening, dat er in de oorspronkelijke akte HASLOTH gestaan zal hebben.
In het zogenaamde testament van Willebrord staat, dat hij goederen in Husloth gekregen had van Ansbald.
Nu heeft Ansbald in 718 aan'Wi11ebrord goederen gegeven in HAESLAOS. (Wampach 1 2 blz. 68-69)
Wegens het oude schrift van de 8e eeuw heeft de afschrijver in ‘t Gulden boek van Echternach verschillende namen verkeerd gelezen.
Volgens Gijsseling moeten zowel Haeslaos als Husloth (Halsloth) dezelfde naam aanduiden, n.l. Hasselt bij Overpelt.
Welke plaats het dan ook zou mogen zijn: het is in ieder geval niet Budel.
Trouwens we vinden nooit iets over Budel in Echternachse akten en ook nooit een verband van Budel met Echternach. In schepenakten, zoals wel bij andere Echternachse plaatsen. Van de 14e tot in de 18e eeuw vindt men verband met Echternach in de andere Echternachse plaatsen in deze streek: cijnsgoederen en leengoederen en tienden van Echternach.
Wat Echternach in deze streek verloren heeft, is de hoge heerlijkheid, die aan de hertog van Brabant gekomen is omstreeks 1200 of iets daarna.
De grondheerlijkheid behield Echternach.
Daar Hasselt bij Overpelt buiten deze streek ligt, buiten de meierij van Den Bosch, kan ik daarover hier in de archieven niets vinden en dus niets verder over zeggen.
Maar ‘t zal er mee zijn als met Hezia.
Tot in de l8e eeuw is er verband met Echternach in de Hees bij Eersel (zie 't Echternachse Cijnsboek van Diessen).
Corrigenda: blz. 16 van III, 1
lees Aert Danillss. vanden Goer.
teynde lees tyende. Investiet van Geldrop.
't ene paar lees ‘t ene jaar, 't andere jaar.
in 't gezicht van Heze, lees in ‘t gericht.

Jonkvrouw Lijsbeth Jans dochter vanden Broyl en Amelis die Wilde
man van Katherijn Jans dochter vanden Broyl hebben opgedragen aan Geertruyt Jans dochter vanden Broyl twee zesde delen in de gruyt en ‘t naelgelt der dorpen Hese en Leende. 15 juni 1405.
(agnes, weduwe van Jan vanden Broyl, had voor zich en haar kindren die gruyt en dat maelgelt verkregen van heer Dirc Loef van Huerne, heer van Heze en Leende).
(Den Bosch R. 114 fol. 147)
Geertruyt Jans dochter vanden Broyl
heeft opgedragen op 30 juli 1411
aan Anselm van Best
3/6 deel van de gruyt en ‘t maelgelt der dorpen Heze en Leende met alle achterstalligheden
(Geeltruyt had die delen verkregen van Jewaen en Lijsbeth, haar broer en zuster, en van haar schoonbroer Amelis die Wilde)
(Den Bosch r.1187 fol. 187).

Maar ‘t zal er mee zijn als met Hezia.
Tot in de l8e eeuw is er verband met Echternach in de Hees bij Eersel (zie 't Echternachse Cijnsboek van Diessen).
Corrigenda: blz. 16 van III, 1
lees Aert Danillss. vanden Goer.
teynde lees tyende. Investiet van Geldrop.
't ene paar lees ‘t ene jaar, 't andere jaar.
in 't gezicht van Heze, lees in ‘t gericht.
Jonkvrouw Lijsbeth Jans dochter vanden Broyl en Amelis die Wilde
man van Katherijn Jans dochter vanden Broyl hebben opgedragen aan Geertruyt Jans dochter vanden Broyl twee zesde delen in de gruyt en ‘t naelgelt der dorpen Hese en Leende. 15 juni 1405.
(agnes, weduwe van Jan vanden Broyl, had voor zich en haar kindren die gruyt en dat maelgelt verkregen van heer Dirc Loef van Huerne, heer van Heze en Leende).
(Den Bosch R. 114 fol. 147)
Geertruyt Jans dochter vanden Broyl
heeft opgedragen op 30 juli 1411
aan Anselm van Best
3/6 deel van de gruyt en ‘t maelgelt der dorpen Heze en Leende met alle achterstalligheden
(Geeltruyt had die delen verkregen van Jewaen en Lijsbeth, haar broer en zuster, en van haar schoonbroer Amelis die Wilde)
(Den Bosch r.1187 fol. 187).

Ga terug