Indiëgangers (aanvulling)

Heemkronijk jaar:2013, jaargang:52, nummer:1, pag:19 -19

Indiëgangers (aanvulling)

door: Redactie

De redactie van de Heemkronyk ontving van oud-Indiëganger H.C. (Harrie) Maas uit Leende een aanvulling op haar artikel over Indiëgangers in de vorige aflevering van dit tijdschrift (zie Heemkronyk, jrg. 51 (2012), nr. 4, blz. 77-79). In genoemd artikel was een lijst van in Leende woonachtige, uit Indonesië gerepatrieerde militairen gepubliceerd. Burgemeester A.P. van de Lokkant van Leende had die lijst als bijlage bij een brief van 24 maart 1951 op verzoek van het Ministerie van Oorlog naar het Hoofd van het Bureau Onderscheidingen van dit ministerie in Den Haag gestuurd.

Volgens H.C. Maas ontbreken in die gepubliceerde lijst vier oud-Indiëgangers uit Leende, namelijk (met vermelding van naam, geboortedatum, troepenschip en aankomstdatum in Nederland):

Baudoin, Lambertus Josephus; 14-08-1924; Groote Beer; 08-06-1949.

Smulders, Godefridus Johannes; 27-12-1925; Groote Beer; 08-06-1949.

Vos, Johannes Franciscus Antonius; 23-11-1923; Johan van Oldenbarnevelt; 09-06-1949.

Win, Johannes Henricus Gerardus Maria de; 25-11-1927; Volendam; 01-06-1949.

In de lijst die burgemeester A.P. van de Lokkant van Leende op 24 maart 1951 naar het Ministerie van Oorlog in Den Haag stuurde, ontbraken van een aantal personen de namen van de troepenschepen waarmee ze naar Nederland terugkeerden en de aankomstdata. Van H.C. Maas ontving de redactie de volgende aanvullingen op de lijst van de Leendse burgemeester:

Ampting, J.H., Volendam, 15-05-1948.

Noten, M.P., Kota Inten, 16-03-1950.

Schoor, P. van de, Waterman, 07-06-1948 (eerste keer), Atlantis, 10-07-1950 (tweede keer).

Zon, G.H. van, Groote Beer, 18-10-1948.

Zon, H. van, Johan van Oldenbarnevelt, 17-09-1949.

Ten slotte vermeldde H.C. Maas nog het troepenschip van Indiëganger M.J. Vugts (Leende, 08-03-1924), met de aankomstdatum: Sibajak, 26-09-1947.

 

Het schip Groote Beer, gebouwd in 1944 en gesloopt in 1970, vervoerde talrijke Indiëgangers.

 

Ga terug