Leken tonen meer visie dan de pastoor en Vicaris van Alphen

Heemkronijk jaar:1974, jaargang:13, nummer:3+4, blz.54

LEKEN TOONDEN MEER VISIE DAN DE PASTOOR EN VICARIS VAN ALPHEN

door: L.M.Th.L. Hustinx.

"Het boek Dyt Gheyt aen der kyrcken van leendt" , geschiedenis van Leende is een aanwinst voor de geschiedenis van uw dorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wel zeer instructief is de paragraaf over de teruggave van het kerkgebouw aan, beter gezegd de terugneming van dit gebouw door de katholieke gemeenschap van Leende.

Gelukkig heeft een doorzettende groep leken toen meer visie getoond dan de pastoor en vicaris Van Alphen. Als het aan de vicaris gelegen had zou zelfs de St. Jan in deze stad niet aan de katholieken zijn gerestitueerd. Ook hier heeft een groep leken doorgedrukt al moest er in di geval Napoleon aan te pas komen en was de sterke hervormde bevolkingsgroep niet zo soepel als de schamele kudde van het gereformeerd kerkgenootschap te Leende, die zo sympathiek het hun uit de koopsom competerende deel aan de roomse gemeente remitteerde (cf. blz. 66)."

 w.g. De Rijksarchivaris in Noord-Brabant, voor deze: L.M.Th.L. Hustinx.

(cf. uit een brief van de Rijksarchivaris in Noord-Brabant aan de heer G.B. Hut, sekretaris van de Stichting Torenfeesten te Leende).

Ga terug