tienden in zesgehuchten

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:1,  blz.16

TIENDEN IN ZESGEHUCHTEN

door: F.W.Smulders

Philip van Geldrop, heer van Geldrop, geeft op 28 Maart 1442 n.st. aan zijn schoonzoon Danielss. van den Goer, man van vrouwe Jut, (die weduwe is van heer Heymerick van Drueten, ridder), zijn vruchtgebruik en erfrecht in de helft van die Hoghe Teynde in de parochie Geldrop.
De andere helft is van de investiel van Geldrop en rijdt tegen eerstgenoemde helft (d.i. elk der rechthebbenden heft in ‘t ene paar tienden uit de ene helft en in ‘t andere paar uit de andere helft. (die helften wisselen dus af).
(Den Bosch R.1212 fol. l57)
Jan van Erpe, heer van Waelwijck, verklaart op 18 Febr.1447 n.t., dat Philip, heer van Geldrop, en zijn erfgenamen binnen zes jaar vanaf St.Peters Stoel (22 Febr.) a.s. met 252 peters lossen kan de helft van die hoghe tiende in de parochie Geldrop.
Jan van Erpe had die helft verkregen van Aert Danelss. vanden Goer.
(Den Bosch R. 1217 fol. 288/v.)

Philip Gieliss. vanden Nuwenhuys heeft op 12 Juli 1464 opgedragen aan een(Bossche) sekretaris ten behoeve van heer Philip van Hoernen, heer van Gaesbeke, Bazengijs, Heze, Leende en Gel- drop: de helft van die hoge Tiende in de parochie Geldrop in ‘t gezicht van Heze en Leende ter plaatse geheten, ten Nuwenhuys, ten Hout en Hoechgeldrop.
Philip v.d.N. had die helft verkregen van Aert van Goer, heer van Geldrop.
(Den Bosch. R. 1233 fol. 78/v).
Philip Gieliss. vanden Nuwenhuys verklaart op 12 Juli 1464 ontvangen te hebben van Gerit van Vorendael, schout van Geldrop, 261 rijksgulden namens heer Philip van Hoernen, heer van Gaesbeke, Honscoeten, Basengijs, Heze, Leende en Geldrop.
(Den Bosch. R.l233 fol. 121)

Ga terug