Den cleynen hoevel te Geldrop

Heemkronijk jaar:1972, jaargang:11, nummer:3, blz.39

DEN CLEYNEN HOEVEL TE GELDROP

door: A.F.N.van Asten

Heer Aert Diericxsoen verkoopt in 1586 aan Jan Jan Roeffvens een huys met alle toebehoirten, mitten hof ende brougetouwe daerinne staende; welk huys met toebehoren gelegen is te Geldrop, aen den cleynen hoevel geheten; neven erf der pastoírscap van Geldrop en Heylken weduwe Michiel Willems.

Bron: Helmond R241; fol. 121 verso; d.d. 22-11-1586.

Ga terug