Steircsel 1445

Heemkronijk jaar:1972, jaargang:11, nummer:3, blz.38

STEIRCXSEL 1445

door: A.F.N. van Asten

Heer Jan Boudewijns , abt van Everbode belooft aan Lambert Corstiaens van Doerne een pacht van 25 mud rog (Bossche maet), te leveren op Maria Visitatie in Den Bosch en dat uit goederen van Steircxsel; en machtigt Lambert voorn. en Mr. Marten van Zomeren om te manen etc.
(Den Bosch R1215; fol. 262 verso; d.d. 28-6-1445).

Ga terug