Gelijck het spreeckwoort seyt

Heemkronijk jaar:1971, jaargang:10, nummer:2, blz.30

Gelijck het spreeckwoort seyt

door: A.F.N. van Asten

In een oud boekje van 7-10 cm. met perkamenten omslag en getiteld

"De boeten van die Gewinchijnsen", staat op het Iaatste blaadje:
- gelijck het spreeckw(oort) seyt:

doutste op straet
de naest in graet
de mans voor vrouwen
altijt (is) Hollantsleen behouwen.

(GA Heeze; denkelijk 16e of 17e eeuw)

Ga terug