ondertrouw in leende

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:1,  blz.11

EEN ONDERTROUW IN LEENDE

door: A.F.N.van Asten

Op ‘n door H.D.Deckers getekend en met een zegel afdruk van 3 stuiver versierd papier, las ik: Relateere ick onder geschreven als vorster in Leende de drije achter een volghende sondaeghse proclamatie voor de kercke gedaen te hebben sonder enighe verhinderinghe ofte beleth van je mant, de leeste puplijcatie is geschiet den 21 Septemb. 1681 van Mr.Jan Beels als bruijdegom ende Jenneken Goortsdr. (1) als bruijt.
Den 21 September 1681 Ardriaen Mattens (2)
1). Jenneken Goortsdr. = Jenneken, dochter van Goort Hendrick Bull die gehuwd was met Allegonda Bluijssen, allen in Leende geboren.
Jenneken had diverse broers o.a.Wilhelmus Bull, die rond 1700 schepen was van Heeze-Leende. Volgens de rente-rekeninghe van Hendrik Jacob Dielis van Asten, borgemeester aan de Oisterikerstraat onder Leende in 1759, ontving Arnoldus Bull in dat jaar aan rente van geleend kapitaal aan de gemeente Leende de som van f. 89-17-8 . . . = 2½% van f 3.595,--

2). Deze naam staat er als gitzwarte afdruk van ‘n houtstempel onder. Elders staat gewoonlijk Adryaen Martens-Vorster.
P.S. Deze ondertrouw-akte vond ik met een veertigtal andere in het gemeentearchief te Heeze.
Publicatie hierover volgt zo mogelijk in De Brabantse Leeuw.
- - - - - - - - - -
In mijn aantekeningen vond ik verder:
Hendrina Theodorus Beels, geboren te Leende krijgt akte van cautie en vertrekt naar Stratum.fol. 52 v. d.d. 11-10-1766 R.A. Den Bosch.

Ga terug