De meester van de heiligebeelden van leende

Heemkronijk jaar:1971, jaargang:10, nummer:3, blz.49

MEESTER VAN DE HEIJLGENBEELDEN VAN LEENDE

door: J.Aerts

"Een volgende beeldhouwer wler artistieke persoonlijkheid grijpbaar is, zou ik de meester van de heiligenbeelden uit Leende willen noemen". Dit schrijft G. de Werd in zijn inleiding op de catalogus voor de tentoonstelling "De laatgotische beeldhouwkunst in noordelijk Brabant", die van 13 sept. tot 7 nov. wordt gehouden in het Noord-Brabants Museum te Den Bosch. De inleider stelt, dat we er niet aan hoeven te twijfelen dat deze beeldhouwer thuishoort in het noorden van Brabant. Tot de groep van deze "nieuw“ gecreëerde meester worden gerekend de cat.nrs. 37 tm. 42, waaronder zich drie beelden uit de kerk van Leende bevinden; het neo-gotische beschilderde Theresiabeeld (dat overigens in de cataloog niet gedateerd wordt) en Sint Catharina en Sint Barbara('?). De twee laatstgenoemde beelden zijn juist voor de tentoonstelling van Den Bosch gereed gekomen van een restauratie door J.W. Mares uit Maastricht. Helaas zat onder de nieuwe verflaag, die verwijderd is, nagenoeg niets meer van de oude polychromie die natuurlijk te prefereren was geweest. Ontdaan van de beschildering die omstreeks 1900 moet zijn aangebracht zijn de beelden voornamer geworden. We zien nu het werk van de meester van de heiligenbeelden van Leende voor ons, zonder dat de meester van de oorspronkelijke beschildering tussen ons en de beeldhouwer instaat.

Ook de Sint Anna-te-Drieën van Heeze stond op de expositie in Den Bosch (cat.nr. 68). Tot onze verrassing lazen we bij de beschrijving, dat de kop van het kindje zou zijn vernieuwd. We willen dat nog eens nazien als het beeld weer terug is in Heeze, maar we geloven er nog niet erg in. Als het wel waar is, dan noemen wij alvast “de meester van de kop van het kindje van de St.Anna-te-Drieën van Heeze", in tegenstelling tot de maker van de linkerhand van Anna die zeker geen meester is geweest.
Als U nog geen bezoek aan deze tentoonstelling hebt gebracht, dan moet U dat alsnog doen. Hetzelfde geldt voor de tentoonstelling "Aspekten van de laatgothiek in Brabant", ingericht door InterLeuven in het Stedelijk Museum te Leuven (11 sept. - 28 nov.).
Tenslotte kunt U nog naar de tentoonstelling “Banden met het Zuiden” in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht (16 sept. - 15 nov.).

Ga terug