De H.Ambrosius in Geldrop

Heemkronijk jaar:1970, jaargang:9, nummer:2, blz.10 -11

De H. Ambrosius in Geldrop.

door: A. Jansen

Onlangs kregen wij een paar oude foto's onder ogen, die lang geleden bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis in Geldrop zijn gemaakt. De foto's betreffen een optocht en de vlaggen hangen uit: er was dus iets aan de hand, maar wat?

Op een van de Foto's die u in dit nummer vindt afgedrukt, is een praalwagen te zien waarop de H. Ambrosius (bisschop van Milaan en overleden in 397) wordt voorgesteld. De bijenkorven laten er geen misverstand over bestaan, dat het hier gaat om de patroon van de imkers of bijenhouders. Soms worden ook andere heiligen, 'zoals de kerkleraren Chryssostomus en Bernardus met dit attribuut afgebeeld. Bij hen zou het dan duiden op welsprekendheid en de rijke inhoud van hun toespraken en geschriften. Zie hiervoor het maandblad "St. Ambrosius" voor de bijenteelt, nr. 4, jrg. 40; 1962. De toto is genomen in de kerkstraat. ln het bovenlicht van het huis links op de toto lezen we: "Ververij van Kleederen A. van der Elsen". Let ook op de gemutste "dameskopjes" juist boven het paard. Achter dit huis kunnen we nog de poort van hotel Knaapen onderscheiden en helemaal rechts is het dak van de muziekkiosk nog zichtbaar. Enkele oudere Geldroppenaren menen in de Voerman (met hoge hoed) Nol van Dijk te herkennen. Dat is ongeveer alles wat we ervan kunnen vertellen. Vanzelfsprekend zitten we nu te wachten op degene die kan vertellen bij welke gelegenheid deze toto is gemaakt.

Ga terug