De perceelindeling bij de hoenderboom op de Strabrechtse heide

Heemkronijk jaar:1969, jaargang:7, nummer:3,  blz.24 -25

DE PERCEELSINDELING BIJ DE HOENDERBOOM OP DE STRABRECHTSE HEIDE

door: A. Jansen.

Naar aanleiding van de publikaties over de perceelsindeling bij de Hoenderboom op de Strabrechtse Heide, in de vorige aflevering van de Heemkronyk, het volgende: Bij navraag over het onderhavige grenspunt (wat in de volksmond ook wel bekend is onder de naam Hoerenboom) kreeg ik van de heer A. van Eijk uit Lierop het volgende te horen: "Mijn vader heeft daar juist voor of in het begin van de oorlog (W.O.ll) nog landbouw bedreven". Ook andere landbouwers uit Lierop en Mierlo pachtten daar wel percelen grond. Opvallend is, dat op de kaart van landmeter Hendrik Verhees uit 1794 bij het Gp. Hoenderboom de volgende te

Deze tekst staat op het grondgebied van de toenmalige heerlijkheid Heeze en Leende. Op de getekende kaart van Verhees (in de bibliotheek van het Prov. Gen. v. K. en W.) komt deze tekst nog niet voor.

Over de ouderdom van de perceelsindeling wil ik opmerken dat de zo/nw flank slechts een afwijking van enige graden in noordelijke richting, evenwijdig lopen met die van kaart ll welke is opgenomen in het artikel van prof. dr. J.A. Huisman over de Romeinse landmeting in de kempen (Brab. Heem XX, blz. 61/66, 1968)  

Ga terug