visserij rul

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:1,  blz.3

VISSERIJ IN DE RUL

door: F.W.Smulders


Gielis van Nuwelant bezat omstreeks 1433 het visrecht in de Rul.
Dit blijkt uit een akte van 26 Maart 1433 n.st. waarin Gielis van Nuwelant aan Ricaut die borschgrave belooft te betalen een cijns of rente van 50 franse kronen op St.Ambrosiusdag uit zijn visserij in die Aa, vanaf Hulser Brugge tot het molenrad van Col, in 't gericht van Heze en Leende.
(Den Bosch R. 1203 fol. 257).

Ga terug