Bekende Geldroppenaren

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:4,  blz.72

Bekende Geldroppenaren

door: Redactie

Henricus Geldorpius (1522-1585) was achtereenvolgens rector van de Latijnse scholen te Sneek, Leeuwarden en Delft. Deze geleerde, die veel publiceerde, werd van ketterij beschuldigd; vluchtte naar Duitsland, waar hij rector in Duisburg werd.

Judocus Houbraken (1619-1681) was de vierde apostolisch vicaris van het Bossche bisdom. Mgr.Mr. Houbraken werd in 1658 benoemd. Vijftien zeer moeilijke jaren heeft deze Geldroppenaar het bisdom bestuurd.

Lucas Van den Heuvel (1750-1809) werd pastoor in Aarle-Rixtel, waar hij zich bijzonder heldhaftig gedroeg toen daar een besmettelijke ziekte uitbrak, waaraan van den Heuvel in 1809 zelf is bezweken.

Pater Jaspers (ca. 1900) Als missinonaris van Scheut ging pater Jaspers uit Geldrop onder mgr.Hamer naar China. Hij is een van de priesters, die tijdens de bokser-opstand werd vermoord.

Ga terug