Keurmede

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:1,  blz.3

Keurmede

door: Redactie

Henrick Gieliss. van Craendonc van Heze en Leende belooft Jan Francken zoon van Gheldorp, schoenmaker, vrij te zullen houden van een "coermede", die wijlen Mechteld Reyner Volders dochter van Leende,  vrouw van voornoemde Jan, betalen moest aan Jonker van Balsengijs zoon van wijlen heer Dirck Loef van Huerne.

19 Juli 1403 (Den Bosch R, 1183 fol. 174)

Ga terug