oude namen

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:1,  blz.10

OUDE NAMEN

door: F.W. Smulders 
 
In de heemkronyk heeft de heer J. Paans enkele verkeerde naamsverklaringen gegeven.
Men kan zo maar niet aan de hand van een etynologisch woordenboek (De Vries) verklaringen gaan opstellen. De methode is verkeerd.
Enkele voorbeelden:
Weybosschen: vergelijk Weijbosch, Weebosch. Hier zal “weede” , een boomnaam, in zitten. Geestakkers: akkers van de Tafel van de H. Geest.
TongeIre: de oude naam l4-15e eeuw is Tongelre; Tongerlo.
Bokt: beukenbos.
Urkhoven: Oderichoven, l4 - 15e eeuw.

Ga terug