Pompen als tramweg oprichter

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:7,  blz.144

Pompen als tramweg oprichter

door: A.v.Oirschot

De heer J.F.Pompen te Sterksel (geboren te Sterksel 16 juli 1821; overleden te Eindhoven 9 october 1901, begraven te Sterksel) heeft zich nog verdienstelijk gemaakt op het gebied van het verkeer. De heer Pompen; die lid was van Provinciale Staten, richtte samen met Burgemeester J.Smits van Oyen, van Eindhoven, kort na 1891 de Nationale Maatschappij van Nederlandsche Buurtspoorwegen op. Men had een groot plan voor het aanleggen van een internationale tramweg (van Veghel tot Antwerpen). Er kwam echter onenigheid met de Belgen, waardoor deze maatschappij ontbonden werd.

De heren Pompen en Smits van Oyen gingen toen met andere deskundigen uit Rotterdam en Den Haag in zee. Op 27 jan. 1896 richtten zij de N.V.Tramweg Mij "De Meierij" op.

Het jaar daarop kon de lijn van Eindhoven tot aan de Belgische grens al geopend worden.

 

Notaris van Baar maakte bij die gelegeheid een vers, waarvan het laatste couplet als volgt luidde:

"ln ’t dankb’re Kempenland

zal men na reeks van jaren

met dankbaar hart nog noemen

de dierb“re namenrij

van hen op wie wij roemen

van die d'ontwerpers waren

van onzen fieren tram

en wis vooral van hen

die prijken aan hun spits

van 't tweetal hooggeroemd

van Pompen en van Smits,"

Pompen en Smits van Oyen richtten met anderen nog een nieuwe maatschappij op: de N.V.Tramweg Mij St.Oedenrode –‘s Hertogenbosch. Het eerste traject werd in 1899 in gebruik genomen.

Een van de locomotieven van "De Meijerij" heette ook "Pompen".

Ga terug