n Meyer uit Sterksel

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:7,  blz.162

’n Meyer uit Sterksel

door: A.F.N.v.Asten

Anthonis soone Hendrik Wouters, meyer tot Sterksel huwt op 22-8-1660 in leende met Maria Jan Coox inwoonderste tot Leende.

 

1654:

Hendrick Anthonis Francissen weduwnaar van Luyntgen dochter van Hendrick Wouters, meyer tot Sterksel

 

Den Bosch RA Heeze R 99 fo. 73 d.d. 6-1-1676.

Erfdeling van goederen van wijlen Hendrick Wouters, gewesen Meyer op Sterxel

Erfgenamen waren o.a. Anthonis soone Hendrick Thonis Francissen wesende meerderjarig ende Adriaen Janssen van Hapert, muldersknecht op den watermolen tot Woensel, man ende momber Catelijn Hendrick Thonis sijne vrouw.

Er werd o.a. verdeeld 'n huys in de Voortstraet te Heeze

Stamboom:

+ voor l676: Hendrick Wouters - Meyer tot Sterksel

Kinderen:

- Catelyn gehuwd met Adriaen Janssen v. Hapert; molenaarsknecht te Woensel

- Anthonis gehuwd 22-8-1660 te Leende met Maria Jan Coox

- Luyntgen gehuwd met Hendrik Anth. Francissen. Zoon: Anthonis

 

 

Ga terug