Gedenksteen

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:7,  blz.163

Gedenksteen

door: Redactie

 

Deze gedenksteen, die nog in de voorgevel van de tegenwoordige kerk van Sterksel bewaard wordt, werd in 1619 door Abt Mathias Valentijn van Averbode, in de toenmalige kapel van deze heerligkheid aangebracht als een herinnering aan de verbouwing.

Op de steen staan de initialen van de abt, zijn wapen en wapenspreuk en het jaartal.

Tekening van J.W.J.Verhagen, Leende.

 

Ga terug