Zesgehuchten binnen de heerlijkhied

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:1,  blz.4 -6

ZESGEHUCHTEN BINNEN DE HEERLIJKHEID

door: Pater Domminicus de Jong

Een andere reactie op het artikel over de oude grenzen der heerlijkheid kwam nog binnen van Pater Dominicus de Jong O.C.R., archivaris van de Achelse Kluis, die aan de hand van een bijgevoegde kaart aantoonde, dat het gebied van Zesgehuchten binnen de heerlijkheid Heeze-Leende viel.
Deze kaart - aldus pater Dominlcus - is overgenomen van het denombrement van 1440, de kaart van de Meijerij van Verhees, van 1794 en van de Chromotopografische kaart des Rijks van 1902, en gemaakt naar een fotocopie in het archief van het Kasteel Heeze, in februari 1948.
De nummering, die afwijkt van de kaart, zoals de heer van Helvoort die in het vorige nummer van de Heemkronyk weergaf, is vangenoemde kaarten overgenomen.

1. Paal van Heugten 1440; 1794; 1902.
2. Paal weg van Heeze - Maarheeze 1440; 1794; 1902
2a.Grenssteen 1902.
3. Paal van de Kleine Aa, 1440; 1902.
4. Jan 0tten—paa1 1440, 1794; 1902.
5. Paal Wrisstack aan ’t Goor, 1440-1794; 1902.
6. Paal aan Katten Put 1440;1794; 1902 (in de wandeling genaamd "Den Ezel").
7 - 8 en 10. grenssteen 1902.
9 en 12. Grenspalen 1902.
11. Grenssteen (Paal aan stropersbeemd) 1440, 1902.
13. Paal op Vostevoort 1440 (?)
14. Paal H. Galichberg 1440; 1902 (?)
15. Paal N. Galichberg of Erbout 1440, 1902(?)
16. Paal Nayercole of Poyers 1440, 1902(?)
17. Paal Laserinnen tegen Urchoven 1440, 1902(?)
18. Paal op de Rul 1440.
19. Paal 'thuys Lijwen van Ghelen 1440 (ligging niet precies bekend).
20. Paal op Ghoergraff 1440 (?).
21. Paal op Scherpenberg 1440, 1794.
22. Paal op Hoenderboom 1440, 1794, 1902.
23. Paal Gheen Banier 1440, 1794 (?)
24. Paal van Heugten den Raij 1440 (?)
25. Schaapschoor

Ga terug