Molen "De Juffer" te Heeze

Heemkronijk jaar:1962, jaargang:1, nummer:6,  blz.17 -18

MOLEN "DE JUFFER" TE HEEZE

door: A.v. Oirschot

Onlangs is de molen van Heeze aan de Leenderweg op grote schaal opgeknapt door de molenaars, de gebroeders Trouwen. Het is één van de twee molens, die Heeze rij was. Zij werd hier gebouwd, zoals men ons vertelde, door de bezitter van de Heerlijkheid Sterksel als concurrent van de molen van het kasteel in de akkers.

Met de bouw van de "Sterkselse" molen in Heeze werd in september 1852 begonnen. De Leenderweg zelf bestond toen nog niet. Deze werd pas twee jaar later in deze vorm aangelegd. Er lag toen nog slechts een zandpad, waaraan op 2 november 1854 de nieuwe molen voor het eerst draaide. Zij werd gebouwd door de heer Pompen van Sterksel, omdat alle boeren in die tijd verplicht waren gebruik te maken van de molen van de baron. De heer Pompen wilde daarvoor niet bukken en de boeren van zijn boerderijen of die op zijn hei plaggen kwamen steken, kregen toen de kans hun graan te laten malen op de tweede molen, die hij in Heeze liet zetten.

Al gauw werden deze twee molens "De Jonker" (die van het kasteel) en "De Juffer" genoemd.

De oude molen, waaraan nu alleen nog maar de naam van de buurtschap Oude Molen (De Jonker) herinnert, is in de laatste oorlog gedeeltelijk omgewaaid. De wieken en de kap gingen toen verloren. Het muurwerk is later gesloopt. Vóór 1842 stond hierbij een kruis, dat rond die tijd in de kerk werd geplaatst boven het altaar van St. Job.

Toen in 1932-1933 de huidige kerk van Heeze werd gebouwd, kreeg dit kruis, met dat van Ginderover, hierin geen plaats meer. Een van die twee kruisen is later vermoedelijk - gedeeltelijk beschadigd - teruggevonden.

De molen "De Juffer" is in 1906 bij een brand bijna ver loren gegaan. Zij kon echter toen nog gered worden en hersteld door de molenaars Wout en Jan Jansen uit Woensel. Er is nog altijd een windrecht aan verbonden.

Voor zover bekend waren hiervan achtereenvolgens de molenaars: Nol van Lierop (?), Ties Theeuws, sinds 1904 Driek van Asten en vanaf l922 de familie Trouwen.  

 

Ga terug