Oude namen van landwegen in Heeze

Heemkronijk jaar:1962, jaargang:1, nummer:6,  blz.9 -11

Oude Namen van Landwegen in Heeze

door:  G.v. Asten

Den Hoole weg: Deze weg ligt als een kloof tussen de akkers; daar vandaan deze naam; begint aan het protestantse kerkhof, loopt naar het Heezeren Ven en de hei.

Sneppekamer; deze naam hoort men niet meer vernoemen. Onze ouders van 90 en 100 jaar terug spraken hier nog over; ligt tussen Muggenberg en Kreil, behoorde vroeger aan het kasteel; in de crisisjaren van 1930-1933 aan de gemeente overgedragen.

Langstraat: Deze kronkelweg ligt tussen P. Scheepers (Het Kruis) en W. Stas (Ven) daarom misschien deze naam, omdat de weg wel wat lang was.

Bree-eik: Wellicht de naam gekregen van de brede eiken wallen die langs deze weg lagen. In de crisisjaren 1930-1933 zijn deze door het verbreden van de weg gelijk uitgerooid. Ligt tussen de Heezerenbosch (van M, van der Kruis- Deelen) en de weg Het Kruis-Ouden Kerkhof.

Scheepersstraat: De naam kan ontstaan zijn doordat de herders met de schapen er doorgingen of wel op het eind kan ook iemand gewoond hebben die Scheepers genoemd werd. Ook een naam die meer uit gebruik raakt; Ligt tussen Oude Molen (langs L.v. Bree) naar de Torenmannen. (hierop komen we nog wel eens terug.)

Leure weg. Ligt aan de onbewaakte overweg en sluit aan op de weg. Muggenberg-Kreil: De Sneppekamer.

De Dreef. Deze ligt aan de Heezerenbosch via de Hezerhut naar de weg Leende-Valkenswaard. Was vroeger van het kasteel, dus eigendom. Bij verkopen van de grond kwam deze, aan de overkant van deze grote rijksweg in eigendom van de Heer London, en aan deze kant aan de gemeente Heeze. Is een en al natuurschoon met heide, bossen, vennen, heuvels en dalen.

Nog een dreef: Deze loopt van de weg Muggenberg-Kreil-De Sneppekamer naar de Meel (hierover nog wel wat meer). Hier staan sparren, eiken en dennenbomen, is een brede weg; was een verbinding met Eindhoven. Deze dreef heeft brede kanten met twee rijen bomen en struikgewas. Deze dreef is eigendom van het kasteel. Op Ginderover twee dreven vanuit de Somerense weg. De eerste dreef is die waar al enkele huizen in gebouwd zijn en U draait bij de Kinderen van Dijk af. De tweede is enkele honderden meters verder; het oude voetbalveld ligt er aan. Ze lijken niet meer op een dreef. De bomen zijn er weg en het is er nu een kale boel.

Werdestreutje: Was 2 á 3 meter breed, precies genoeg voor een kar. Is gelegen op Ginderover; is eigendom van degenen die er aan wonen. Het zal zijn naam wel te danken hebben aan de uiterwaarden van de Dommel, als deze uitloopt en al de weilanden overstroomt en een goede slik achter laat. In de toekomst wordt hier een Wandelpark in gemaakt door het kasteel.

Deurschestreutje: Is gelegen in de Jan Dekkerstraat. Zijn naam is ontstaan door Van Deursche, die woonde waar nu de grond van L. Soons is. Het wordt gebruikt voor wandelpark en geeft verbinding met Ginderover. Straks ook nog in de Werde en U komt achter het kasteel uit.

Scheutestreutje: Nu Pastoor van de Voordlaan. Was vroeger eigendom van de eigenaars, die er aan lagen. In de crisisjaren verkocht aan de gemeente. Was eerst maar 2 á 3 meter breed, zodat men precies er met de kar door kon. Nu 8 meter en is ook een verbindingsweg geworden.

Kerkedijk op Ginderover. Deze heeft zijn naam gekregen in vroeger eeuwen omdat de bevolking naar Heugten naar de H. Mis ging. (dit was in de reformatie tijd).

Ga terug