Zesgehuchten (3)

Heemkronijk jaar:1962, jaargang:1, nummer:6,  blz.1 -2

ZESGEHUCHTEN

door: F.W.Smulders

Daar men in het onzekere is, of Zesgehuchten reeds vóór 144O bij de heerlijkheid Heze en Leende behoorde, kan ik wellicht die onzekerheid verhelpen met de volgende gegevens:

Als Zesgehuchten onder het gericht of rechtgebied van de schepenbank van Heze en Leende viel, zal dit dorp ook gehoord hebben onder de heerlijkheid van Heze en Leende.

Nu wordt de hoeve "tot ghenen Broeck" in Huls in 1408 aangeduid als liggende in de parochie Geldrop en in het gericht van Heze en Leende (Den Bosch R. 1185 fol. 324).

In 1392 verkoopt Jan, zoon van wijlen Gheerlack Rover, aan Gielis van Nuwelant de visserij, strekkende van de molen van Colle tot Hulsenbrugge, en liggende deels in het gericht van de hertog van Bra- bant en deels in het gericht van Heze en Leende. (Bosch R. 1179 fol. 118).

Het zuidelijke stuk van deze visserij (in de Rul) valt dus onder het rechtsgebied van Heze en Leende. Verder vond ik nog deze akte: Heer Jan, heer van Gheldorp, ridder, en zijn zoon Philip verkopen aan Ghijb Herinc zoon van Wijlen Gerit Cnode een korentiend en een smaltiend in Riel in de parochie Gheldorp en in het gericht van Heze en Leende. Deze allodiale tienden zijn afkomstig van de voorouders van heer Jan.

De verkopers kunnen deze tienden binnen tien jaar lossen met 200 brabants dobbel. (Den Bosch R. 1176 fol. 225v 24 okt. 1381).

Dit is dus een verpanding: als zij de koopsom terugbetalen, krijgen ze die tienden terug. Zulk een verpanding is een manier om geld te lenen. Ook grote heren zaten nog al eens in geldnood? 't Lijkt me toch voor de hand liggend, dat het dorp' "Zesgehuchten“ vanouds bij de heerlijkheid Heze en Leende gehoord heeft. Het wordt er niet apart bij vermeld, omdat het geen eigen naam had; of het zou moeten zijn: Hoog-Geldrop, hetgeen wel eens voorkomt in de middeleeuwen.

De gehuchten van dit dorp liggen in de 14e en 15e eeuw in ieder geval in het gericht van Heze en Leende zoals blijkt uit de verschillende akten in ‘t Bosche Protokol.

 

Ga terug