Tussen zes gehuchten

Heemkronijk jaar:1990, jaargang:29, nummer:3, pag:74 -74

TUSSEN ZES GEHUCHTEN

door: De Redaktie

 

Op 4 september 1990 is in het Geldropse gemeentehuis de publikatie "Tussen zes gehuchten. De Laat-Romeinse en middeleeuwse bewoning van Geldrop -'t Zand" aangeboden aan burgemeester en wethouders van Geldrop. De publikatie, onder redaktie van de archeologen Jos Bazelmans en Frans Theuws, doet verslag van de archeologische opgravingen die in het najaar van 1989 werden uitgevoerd in het gemeentelijk uitbreidingsplan Gijzenrooi-Zuid.

Behalve de redakteuren hebben ook anderen een bijdra ge aan "Tussen zes gehuchten" geleverd. Een van hen is archeoloog Willem Beex, die elders in deze aflevering van ”Heemkronijk” in een nieuwe bijdrage ingaat op de resten van de laat-Romeinse nederzetting te Geldrop. De resultaten van de opgravingen maken het mogelijk een deel van de voorgeschiedenis en vroegste geschiedenis van de dorpen en gehuchten binnen de gemeente Geldrop te beschrijven.  

"Tussen zes gehuchten" is een fraai uitgevoerde en rijk geïllustreerde publikatie van het Albert Egges van Geffen Instituut voor Prae- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam. Het is nummer 5 in de reeks Studies in Prae- en Protohistoríe (ISBN 90- 70319-12-8; besteladres: Singel 453, 1012 WP Amsterdam; prijs: fl.15,- (ook in Geldropse boekhandels)). De publikatie telt 71 bladzijden en bevat behalve een inleiding door Jos Bazelmans, de volgende bijdragen: Het ontstaan van het landschap van Zes Gehuchten, door Jan Broertjes; Een Germaanse nederzetting uit de 4de en 5de eeuw, door Jos Bazelmans; Een hoeve uit de 9de eeuw, door Jos Bazelmans; Ontginningen in een feodale wereld, door Willem Beex; Het laat- middeleeuws cultuurlandschap, door Frans Theuws; Plantenresten uit Geldrop, door Hanny Luijten. Tot slot een vooruitblik, door Jos Deeben; en een be- knopte literatuuropgave.

Ga terug